Fotoarchív
     

Stretnutie s predstaviteľmi samospráv k SMART ukazovateľom pri strategickom plánovaní a strednodobom rozpočtovaní
(14.05.2019, Trenčín)

V rámci projektu IHP „Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy“ prebehlo na sídle VÚC v Trenčíne brainstormingové stretnutie so zastupcami územných samospráv o stanovení SMART ukazovateľov pri strategickom plánovaní a strednodobom rozpočtovaní.

 

Tlačová beseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a IHP o tzv. Občianskom rozpočte
(02.05.2019, Trenčín)

Trenčianska župa prichádza s novinkou tzv. Občianskeho rozpočtu, ten má byť jednoduchý a ľahko zrozumiteľný pre všetkých obyvateľov kraja. Vo štvrtok 2. mája 2019 sa v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) uskutočnil spoločný tlačový brífing Trenčianskej župy a Inštitútu hospodárskej politiky.

 

Prednáška riaditeľa IHP na Finančnej univerzite vlády Ruskej federácie pri príležitosti 100. výročia jej založenia
(25.04.2019, Bratislava)

25. apríla 2019 sa na moskovskej Finančnej univerzite vlády Ruskej federácie uskutočnila prednáška riaditeľa IHP Františka Palka. Prednáška na tému "Zhodnotenie zavedenia programového rozpočtovania na Slovensku a o medzinárodných skúsenostiach v tejto oblasti" sa uskutočnila pri príležitosti osláv 100. výročia jej založenia.

 

Prvé stretnutie projektového tímu na projekte: "Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy"
(16.04.2019, Bratislava)

16. apríla 2019 sa v Bratislave uskutočnilo prvé stretnutie pracovného tímu IHP k projektu s názvom „Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy“. Je to projekt, ktorého ciele môže IHP napĺňať vďaka finančnej podpore prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

 

Tlačová konferencia IHP: "Exkluzívny prieskum preferencií slovenských zákazníkov pri výbere mobilných služieb"
(11.04.2019, Hotel Roset, Bratislava)

Inštitút hospodárskej politiky, n.o. uspriadal 11. apríla 2019 v Hoteli Roset v Bratislave tlačovú konferenciu, ktorej predmetom bol prieskum na tému: "Exkluzívny prieskum preferencií slovenských zákazníkov pri výbere mobilných služieb".

 

Riaditeľ IHP František Palko na školiacom workshope Open Budget Survey
(24.01.2019, Washington, USA)

Riaditeľ IHP František Palko sa v januári 2019 zúčastnil celosvetového stretnutia lokálnych partnerov medzinárodnej organizácie International Budget Partnership. Táto organizácia spolupracuje so 117 krajinami sveta s cieľom hodnotiť transparentnosť a zodpovednosť verejných rozpočtov.
Počas svojho pobytu v hlavnom meste USA sa riaditeľ IHP stretol na Slovenskej ambasáde s veľvyslancom SR v USA Ivanom Korčokom.

 

Prednáška riaditeľa IHP o osobitostiach strednodobého rozpoctovania Tadžikistanu v porovnaní s medzinárodnou praxou
(08.11.2018, Tadžická štátna finančno-ekonomická univerzita v Dušanbe)

Riaditeľ IHP František Palko sa v rámci svojho pracovného pobytu v Tadžikistane nezabúdal venovať ani prednáškovej činnosti. Začiatkom novembra vystúpil v Dušanbe pred auditóriom Tajik State Financial Economy University s prednáškou na tému "Main charakteristics of the budget process" o osobitostiach strednodobého rozpočtovania Tadžikistanu v porovnaní s medzinárodnou praxou.

 

Oficiálne poďakovanie rektora Tadžickej štátnej finančno-ekonomickej university za zvyšovanie vzdelanostnej úrovne akademického stavu univerzity v téme: "Verejné financie"
(18.04.2018, Tadžická štátna finančno-ekonomická univerzita v Dušanbe)

Po skončení prednášky riaditeľovi IHP oficiálne poďakoval rektor Tadžickej štátnej finančno-ekonomickej univerzity.

 

3. prednáška riaditeľa IHP na Finančno-ekonomickom inštitúte Tadžikistanu v Dušanbe
(18.04.2018, Tadžická štátna finančno-ekonomická univerzita v Dušanbe)

Počas apríla mal riaditeľ IHP František Palko 3 prednášky na Finančno-ekonomickom inštitúte Tadžikistanu v Dushanbe.

Témy prednášok: Medium-term Expenditure Framework (MTEF) and program budgeting framework, Investment budgeting in Tajikistan.

 

2. prednáška riaditeľa IHP na Finančno-ekonomickom inštitúte Tadžikistanu v Dušanbe
(11.04.2018, Finančno-ekonomický inštitút Tadžikistanu v Dušanbe)

Počas apríla mal riaditeľ IHP František Palko 3 prednášky na Finančno-ekonomickom inštitúte Tadžikistanu v Dushanbe.

Témy prednášok: Medium-term Expenditure Framework (MTEF) and program budgeting framework, Investment budgeting in Tajikistan.

 

1. prednáška riaditeľa IHP na Finančno-ekonomickom inštitúte Tadžikistanu v Dušanbe
(04.04.2018, Finančno-ekonomický inštitút Tadžikistanu v Dušanbe)

Počas apríla mal riaditeľ IHP František Palko 3 prednášky na Finančno-ekonomickom inštitúte Tadžikistanu v Dushanbe.

Témy prednášok: Medium-term Expenditure Framework (MTEF) and program budgeting framework, Investment budgeting in Tajikistan.

 

Medzinárodná konferencia: "Vyšehrad ako konkurencieschopná destinácia pre trvalo udržateľný cestovný ruch v Európe"
(28.10.2015, VŠMEVS, Bratislava)

Inštitút hospodárskej politiky spolu s Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy organizujú medzinárodnú konferenciu podporenú z grantu Medzinárodného vyšehradského fondu pod názvom: "Vyšehrad ako konkurencieschopná destinácia pre trvalo udržateľný cestovný ruch v Európe". Partnermi projektu sú Hungarian Hotel & Restaurant Association, The Czech Association of Hotels and Restaurants, The Association Carpathian Euroregion Poland.

 

Banskobystrický seminár organizovaný spolu so Zastúpením EK na Slovensku na tému "Občianske a ľudské práva v EÚ"
(19.11.2014, Malá sála Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spolu s IHP organizovalo v Banskej Bystrici seminár na tému "Občianske a ľudské práva v EÚ".
Okruhy tém: Občianstvo EÚ a práva občanov EÚ, Zákaz diskriminácie a rovnosť v práve EÚ, Charta základných práv EÚ, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Vystupujúci lektor:JUDr. Andrea Erdösová (Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV)

 

Trnavský seminár organizovaný spolu so Zastúpením EK na Slovensku na tému "Občianske a ľudské práva v EÚ"
(20.10.2014, prednášková sála kino OKO Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave)

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spolu s IHP organizovalo v Trnave seminár na tému "Občianske a ľudské práva v EÚ".
Okruhy tém: Občianstvo EÚ a práva občanov EÚ, Zákaz diskriminácie a rovnosť v práve EÚ, Charta základných práv EÚ, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

 

Okrúhly stôl usporiadaný v rámci projektu IHP "Všetko o II.pilieri"
(29.04.2014, Pálffyho palác v Bratislave)

Okrúhly stôl usporiadaný v rámci projektu IHP "Všetko o II. pilieri", sa uskutočnil 29. apríla 2014 v Pálffyho paláci v Bratislave, za účasti zástupcov finančného sektora, politikov, odborníkov a médií. Z najvýznamnejších hostí sa okrúhleho stola zúčastnili štátny tajomník ministerstva Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Burian a bývalý minister z rovnakého rezortu Ľudovít Kaník. S prezentáciou vystúpil Vladimír Baláž z Prognostického ústav SAV.

 

Trenčiansky seminár organizovaný spolu so Zastúpením EK na Slovensku na tému "Občianske a ľudské práva v EÚ"
(03.04.2014, Katedra politológie TnUAD, Trenčín)

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spolu s IHP organizovalo v Žiline, Trenčíne a Prešove semináre na tému "Občianske a ľudské práva v EÚ".
Okruhy tém: Občianstvo EÚ a práva občanov EÚ, Zákaz diskriminácie a rovnosť v práve EÚ, Charta základných práv EÚ, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

 

Tlačová konferencia IHP na tému: "Ekonomická analýza prínosov autodromu Slovakia Ring pre región Trnavského kraja"
(04.03.2014, Pálffyho palác v Bratislave)

Inštitút hospodárskej politiky pri príležitosti zverejnenia "Ekonomickej analýzy prínosov autodromu Slovakia Ring pre región Trnavského kraja" usporiadal v utorok 4. marca 2014 v priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave tlačovú konferenciu. Analýzu predstavili Igor Kiss (IHP), Pavel Čulík (Slovakia Ring) a Miroslav Bílik, ktorý zastupoval predsedu trnavského VÚC Tibora Mikuša.

 

"Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení" okrúhly stôl organizovaný IHP v Bratislave
(14.11.2013, Pálffyho palác v Bratislave)

Okrúhly stôl s diskusiou na tému „Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení“, sa uskutočnil 14. novembra 2013 v Pálffyho paláci v Bratislave, za účasti zástupcov finančného sektora, politikov, odborníkov a médií. Už o rok dostanú niektorí dôchodcovia svoje prvé peniaze z druhého piliera. Zatiaľ ale ešte neexistujú pravidlá, podľa čoho sa budú vyplácať alebo kedy sa budú úspory dediť. Ministerstvo práce preto predstavilo svoju takzvanú anuitnú novelu.

 

Októbrová diskusia "Recesia v Európe skončila!" v Bratislave
(23.10.2013, KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava)

V rámci októbrového kola debaty pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa na tému "Recesia v Európe skončila!" v Bratislave debaty zúčastnili diskutéri: Ivan Šramko (predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, bývalý guvernér Národnej banky Slovenska), Juraj Karpiš (analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz - INESS), moderoval: Richard Dírer

 

Septembrová diskusia "Slovensko nepotrebuje vedu a výskum!" v Bratislave
(25.09.2013,KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava)

V rámci septembrového kola debaty pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa na tému "Slovensko nepotrebuje vedu a výskum!" v Bratislave debaty zúčastnili diskutéri: Jaromír Pastorek (predseda Slovenskej akadémie vied), Peter Celec (vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg), Moderátorka: Nora Gubková

 

Okrúhly stôl a prezentácia výsledkov ankety v rámci projektu IHP: "Všetko o druhom pilieri"
(24.06.2013, Pálffyho paláci v Bratislave)

Okrúhly stôl usporiadaný v rámci dlhodobého projektu IHP: "Všetko o druhom pilieri" sa uskutočnil 24. júna 2013 v priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave, za účasti zástupcov finančného sektora, politikov, odborníkov a médií. Zároveň sa odprezentovali výsledky spoločnej ankety SAV a IHP týkajúcej sa otázok okolo druhého dôchodkového sporenia. Prezentáciu výsledkov ankety nájdete tu.

 

Júnová diskusia "Eurofondy Slovensku výrazne pomáhajú" v Bratislave
(19.06.2013,KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava)

V rámci júnového kola debaty pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa na tému "Eurofondy Slovensku výrazne pomáhajú" v Bratislave debaty zúčastnili diskutéri: Richard Sulík (ekonóm a politik), František Palko (štátny tajomník Ministerstva dopravy), Moderátorka: Nora Gubková

 
Školenie organizované IHP z cyklu: „Aktuálne problémy v Európskej únii. Skúška odvahy a rozumu.“
(05.06.2013, Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne)

IHP organizovalo s podporou ZEK na Slovensku 5. júna ďalšie z cyklu školení s názvom „Aktuálne problémy v Európskej únii. Skúška odvahy a rozumu.“ Školenie sa uskutočnilo v priestoroch Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Svoje prezentácie k téme predniesli štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko a doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - rektor TnUAD.
 

Májová diskusia "V Európe silnie nacionalizmus" v Košiciach
(30.05.2013,Panta Rhei, Palác kníh Košice)

V rámci májového kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa na tému "V Európe silnie nacionalizmus" v Košiciach debaty zúčastnili diskutéri: Peter Schutz (komentátor denníkov Sme a Korzár, moderátor politickej debaty v košickej TV Naša, externý komentátor týždenníka .týždeň), Alexander Onufrák (Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach), Moderátorka: Nora Gubková

 
Školenie organizované IHP z cyklu: „Aktuálne problémy v Európskej únii. Skúška odvahy a rozumu.“
(30.05.2013, VŠA v Prešove)

IHP organizovalo s podporou ZEK na Slovensku 30. mája ďalšie z cyklu školení s názvom „Aktuálne problémy v Európskej únii. Skúška odvahy a rozumu.“ Školenie sa uskutočnilo v priestoroch VŠA v Prešove. Svoje prezentácie k téme predniesli štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko a hlavný analytik Sberbank Slovensko, a.s. Vladimír Vaňo.


 

Májová diskusia "V Európe silnie nacionalizmus" v Bratislave
(22.05.2013,KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava)

V rámci májového kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa na tému "V Európe silnie nacionalizmus" v Bratislave debaty zúčastnili diskutéri: Peter Weisenbacher (výkonný riaditeľ Inštitútu ľudských práv), Robert Mihály (občiansky aktivista), Moderátor: Richard Dírer

 

Májová diskusia "V Európe silnie nacionalizmus" v Banskej Bystrici
(21.05.2013, Positivo Café, Banská Bystrica)

V rámci májového kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa na tému "V Európe silnie nacionalizmus" v Banskej Bystrici debaty zúčastnili diskutéri: Robert Mihály (občiansky aktivista), Michal Riečanský (občiansky aktivista proti rasizmu), Moderátorka: Nora Gubková

 

Májová diskusia "V Európe silnie nacionalizmus" v Trenčíne
(20.05.2013, STEPS CLUB, Trenčín)

V rámci májového kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa na tému "V Európe silnie nacionalizmus" v Trenčíne debaty zúčastnili diskutéri: Peter Weisenbacher (výkonný riaditeľ Inštitútu ľudských práv), Robert Mihály (občiansky aktivista), Moderátorka: Nora Gubková

 

Májová diskusia "V Európe silnie nacionalizmus" v Nitre
(15.05.2013, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra)

V rámci májového kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa na tému "V Európe silnie nacionalizmus" v Nitre debaty zúčastnili diskutéri: Peter Weisenbacher (výkonný riaditeľ Inštitútu ľudských práv), Peter Hunčík (lekár, psychológ), Moderátorka: Nora Gubková

 

Školenie organizované IHP z cyklu: „Aktuálne problémy v Európskej únii. Skúška odvahy a rozumu.“
(15.05.2013, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

IHP organizovalo s podporou ZEK na Slovensku 15. mája ďalšie z cyklu školení s názvom „Aktuálne problémy v Európskej únii. Skúška odvahy a rozumu.“ Školenie sa uskutočnilo v prednáškových priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Svoje prezentácie k téme predniesli štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko a hlavný analytik Sberbank Slovensko, a.s. Vladimír Vaňo.


 

Aprílová diskusia "Európska únia musí zachrániť Cyprus!" v Bratislave
(30.04.2013,KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava)

V rámci aprílového kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa debaty na tému "Európska únia musí zachrániť Cyprus!" v Bratislave zúčastnili diskutéri: Ladislav Vaškovič (podnikateľ, bývalý prezident Všeobecnej úverovej banky, a.s.), Tomáš Púchly (analytik a projektový manažér Nadácia F. A. Hayeka), Moderátorka: Nora Gubková

 

Školenie novinárov organizované IHP
(25.-26.04.2013,Štrbské Pleso)

IHP organizovalo 25. a 26. apríla školenie novinárov s názvom „Aktuálne problémy v Európskej únii. Skúška odvahy a rozumu.“ .
Školenie sa uskutočnilo v hoteli Panoráma na Štrbskom plese. Okrem iných na ňom prednášali poslanec Európskeho parlamentu Vladimír Maňka, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike Dušan Chrenek, hlavný analytik Sberbank Slovensko, a.s. Vladimír Vaňo.


 

Aprílová diskusia "Európska únia musí zachrániť Cyprus!" v Košiciach
(24.04.2013,Panta Rhei, Palác kníh Košice)

V rámci aprílového kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa debaty na tému "Európska únia musí zachrániť Cyprus!" v Košiciach zúčastnili diskutéri: Peter Schutz (komentátor denníkov Sme a Korzár, moderátor politickej debaty v košickej TV Naša, externý komentátor týždenníka .týždeň), Viliam Vajda (Katedra bankovníctva a investovania na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach), Moderátorka: Nora Gubková

 

Aprílová diskusia "Európska únia musí zachrániť Cyprus!" v Nitre
(22.04.2013, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra)

V rámci aprílového kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa debaty na tému "Európska únia musí zachrániť Cyprus!" v Nitre zúčastnili diskutéri: Tomáš Púchly (analytik a projektový manažér Nadácia F. A. Hayeka), Marián Tóth (Odborný asistent, Katedra financií, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre), Moderátorka: Nora Gubková

 

Aprílová diskusia "Európska únia musí zachrániť Cyprus!" v Trenčíne
(18.04.2013, STEPS CLUB, Trenčín)

V rámci aprílového kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa na tému "Európska únia musí zachrániť Cyprus!" v Trenčíne debaty zúčastnili diskutéri: Tomáš Púchly (analytik a projektový manažér Nadácia F. A. Hayeka) a Peter Hošták (kateda verejnej správy a regionálneho rozvoja Trenčianskej univerzity AD), Moderátor: Richard Dírer

 

Aprílová diskusia "Európska únia musí zachrániť Cyprus!" v Banskej Bystrici
(16.04.2013, Positivo Café, Banská Bystrica)

V rámci aprílového kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa na tému "Európska únia musí zachrániť Cyprus!" v Banskej Bystrici debaty zúčastnili diskutéri: Vladimír Vaňo (hlavný analytik Sberbank Slovensko, a.s.), doc. Ing. Orviská Marta, PhD. (Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici), Moderátorka: Nora Gubková

 

Krst novej publikácie IHP "Európske fondy v praxi"
(15.04.2013, Informačné centrum ZEK na Palisádoch v Bratislave)

IHP organizoval 15. apríla v Informačnom centre ZEK na Palisádoch slávnostný krst svojej novej publikácie s názvom „Európske fondy v praxi“. Na knihe sa podieľal kolektív autorov pod vedením Igora Kissa a Františka Palka. Publikácia vznikla vďaka finančnej podpore Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a spoločnosti Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

 

Tlačová konferencia IHP k analýze stavu cestovného ruchu na Slovensku a návrhom na jeho zlepšenie
(08.04.2013, Pálffyho paláci v Bratislave)

IHP organizovalo 8. apríla v Pálffyho paláci tlačovú konferenciu pri príležitosti zverejnenia svojej analýzy vývoja cestovného ruchu na Slovensku a návrhov na jeho zlepšenie.
Igora Kissa a Erika Biháryho z tímu IHP na tlačovej konferencii doplnil Marek Harbuľák, prezident Zväzu cestovného ruchu SR a generálny sekretár Zväzu hotelov a reštaurácii SR.

 

Marcová Café Európa: "Aj ty môžeš zmeniť svet!" v Bratislave
(27.03.2013, KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava)

V rámci marcového kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa na tému "Aj ty môžeš zmeniť svet!" v Bratislave debaty zúčastnili diskutéri: Alžbeta Mráčková (Platforma dobrovoľníckych centier a organizácii Slovenska), Lucia Faltýnová (Fórum donorov), Moderátor: Richard Dírer

 

Marcová Café Európa: "Aj ty môžeš zmeniť svet!" v Košiciach
(25.03.2013, Panta Rhei, Palác kníh Košice)

V rámci marcového kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa na tému "Aj ty môžeš zmeniť svet!" v Košiciach debaty zúčastnili diskutéri: Štefan Szabó (zakladateľ občianskeho združenia SOSNA), Ladislav Rovinský (predseda Spolku na podporu skrášľovania Košíc), Moderátor: Richard Dírer

 

Marcová Café Európa: "Aj ty môžeš zmeniť svet!" v Trenčíne
(21.03.2013, STEPS CLUB, Trenčín)

V rámci marcového kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa na tému "Aj ty môžeš zmeniť svet!" v Trenčíne debaty zúčastnili diskutéri: Drahomír Stano (aktivista v enironmentálnej oblasti), Jana Ovesná (aktivistka v o.z. Srdiečko), Moderátorka: Nora Gubková

 

Marcová Café Európa: "Aj ty môžeš zmeniť svet!" v Banskej Bystrici
(19.03.2013, Positivo Café, Banská Bystrica)

V rámci marcového kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa na tému "Aj ty môžeš zmeniť svet!" v Banskej Bystrici debaty zúčastnili diskutéri: Vladimír Pirošík (spolupracovník Transparency International Slovensko), Sanja Nikolov (občianska aktivistka - Občianska iniciatíva Zvolen-Západ), Moderátorka: Nora Gubková

 

Marcová Café Európa: "Aj ty môžeš zmeniť svet!" v Nitre
(18.03.2013, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra)

V rámci marcového kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa na tému "Aj ty môžeš zmeniť svet!" v Nitre debaty zúčastnili diskutéri: Anna Petrovičová (zakladateľka a predsedníčka OZ YMCA), Mariana Kováčová (Centrum Slniečko,n.o), Moderátorka: Nora Gubková

 

"Stabilizácia dôchodkového systému formou ústavného zákona" okrúhly stôl organizovaný IHP v Bratislave
(28.02.2013, Pálffyho paláci v Bratislave)

Okrúhly stôl s diskusiou na tému „Stabilizácia dôchodkového systému formou ústavného zákona“, sa uskutočnil 28. februára 2013 v Pálffyho paláci v Bratislave, za účasti zástupcov finančného sektora, politikov, odborníkov a médií. Pre trvalé ustálenie legislatívy sa súčasná vláda rozhodla stabilizovať dôchodkový systém prostredníctvom ústavného zákona, v ktorom by bol systém presne definovaný a nebolo by teda možné jeho ľubovoľné upravovanie iba na základe preferencii vládnucej väčšiny.

 

Februárová diskusia Café Európa: "EÚ zabráni zneužitiu našich osobných údajov!" v Bratislave
(27.02.2013, KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava)

V rámci februárového kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa na tému "EÚ zabráni zneužitiu našich osobných údajov!" v Bratislave debaty zúčastnili diskutéri: Peter Blaščák (Slovenská Pirátska Strana), Ondrej Ziman (Úrad na ochranu osobných údajov SR), Moderátorka: Nora Gubková

 

Februárová diskusia Café Európa: "EÚ zabráni zneužitiu našich osobných údajov!" v Košiciach
(25.02.2013, Panta Rhei, Palác kníh Košice)

V rámci februárového kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa na tému "EÚ zabráni zneužitiu našich osobných údajov!" v Košiciach debaty zúčastnili diskutéri: Martin Bibko (Slovenská Pirátska Strana), Ondrej Ziman (Úrad na ochranu osobných údajov SR), Moderátorka: Nora Gubková

 

Februárová Café Európa: "EÚ zabráni zneužitiu našich osobných údajov!" v Nitre
(19.02.2013, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra)

V rámci februárového kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa na tému "EÚ zabráni zneužitiu našich osobných údajov!" v Nitre debaty zúčastnili diskutéri: Peter Blaščák (Slovenská Pirátska Strana), Ondrej Ziman (Úrad na ochranu osobných údajov SR), Moderátorka: Nora Gubková

 

Februárová Café Európa: "EÚ zabráni zneužitiu našich osobných údajov!" v Trenčíne
(18.02.2013, STEPS CLUB, Trenčín)

V rámci februárového kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa na tému "EÚ zabráni zneužitiu našich osobných údajov!" v Trenčíne debaty zúčastnili diskutéri: Peter Blaščák (Slovenská Pirátska Strana), Ondrej Ziman (Úrad na ochranu osobných údajov SR), Moderátor: Richard Dírer

 

Januárová diskusia Café Európa: "EÚ nás stojí príliš veľa!" v Bratislave
(30.01.2013, KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava)

V rámci januárového kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa na tému "EÚ nás stojí príliš veľa!" v Bratislave debaty zúčastnili diskutéri: František Palko (štátny tajomník Ministerstva dopravy), Ronald Ižip (ekonóm a finančný analytik TRIM Broker), Moderátorka: Nora Gubková

 

Januárová diskusia Café Európa: "EÚ nás stojí príliš veľa!" v Košiciach
(28.01.2013, Panta Rhei, Palác kníh Košice)

V rámci januárového kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa na tému "EÚ nás stojí príliš veľa!" v Košiciach debaty zúčastnili diskutéri: Ivan Kuhn (podpredseda Občianskej konzervatívnej strany, analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika), Rajmund Mirdala (docent na Katedre ekonomických teórií Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach), Moderátorka: Nora Gubková

 

Januárová diskusia Café Európa: "EÚ nás stojí príliš veľa!" v Trenčíne
(23.01.2013, STEPS CLUB, Trenčín)

V rámci januárového kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa na tému "EÚ nás stojí príliš veľa!" v Trenčíne debaty zúčastnili diskutéri: Tomáš Púchly (analytik a projektový manažér Nadácia F. A. Hayeka), Vladimír Vaňo (hlavný analytik VOLKSBANK Slovensko, a. s.), Moderátor: Richard Dírer

 

Januárová diskusia Café Európa: "EÚ nás stojí príliš veľa!" v Nitre
(21.01.2013, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra)

V rámci januárového kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2013 sa na tému "EÚ nás stojí príliš veľa!" v Nitre debaty zúčastnili diskutéri: Tomáš Púchly (analytik a projektový manažér Nadácia F. A. Hayeka), Ján Ridzoň (Ministerstvo financií SR), Moderátor: Richard Dírer

 

Vianočná diskusia Café Európa: "O konci sveta a o tom, čo bude potom..." v Bratislave
(12.12.2012, KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava)

Posledné kolo debaty pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému "O konci sveta a o tom, čo bude potom..." v Bratislave debaty zúčastnili diskutéri: Illah Van Oijen (spoluorganizátorka Dobrého trhu), Gábor Bindics (zakladateľ KC DUNAJ), Matúš Vallo (hudobník, architekt a občiansky aktivista), Moderátor: Juraj Kušnierik

 

Konferencia organizovaná Zastúpením Európskej komisie v SR v spolupráci s IHP a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici: "Európske riešenia hospodárskej krízy" v Banskej Bystrici
(22.11.2012, Aula Rotunda Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Konferencia "Európske riešenia hospodárskej krízy", ktorá sa uskutočnila v Banskej Bystrici, dňa 22. novembra 2012 v Aule Univerzity Mateja Bela, predstavovala poslednú zo súboru troch konferencií, ktorých predchádzajúce kolá sa uskutočnili v Košiciach a Bratislave. Konferenciu organizovali Zastúpenie Európskej komisie v SR v spolupráci s IHP a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Hlavní rečníci konferencie boli Igor PATRÁŠ, člen prezídia Republikovej únie zamestnávateľov a Július KRIVÁŇ, predseda predstavenstva Banskobystrickej regionálnej komory SOPK.

 

Medzinárodná konferencia organizovaná Zastúpením Európskej komisie v SR v spolupráci s IHP a Ekonomickou univerzitou v Bratislave: "Európske riešenia hospodárskej krízy" v Bratislave
(15.-16.11.2012, Aula Ekonomickej univerzity v Bratislave)

Konferencia "Európske riešenia hospodárskej krízy", ktorá sa uskutočnila v Bratislave (15.-16.11.2012) v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave, predstavovala najväčšiu zo súboru troch konferencií, ktorých ďalšie kolá sa uskutočnili v Košiciach a Banskej Bystrici. Konferenciu organizovali Zastúpenie Európskej komisie v SR v spolupráci s IHP a Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Hlavnými rečníkmi boli premiér Slovenskej republiky Robert Fico a Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie.

 

Konferencia organizovaná Zastúpením Európskej komisie v SR v spolupráci s IHP a Ekonomickou univerzitou v Bratislave: "Európske riešenia hospodárskej krízy" v Košiciach
(08.11.2012, Aula Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v Košiciach)

Konferencia "Európske riešenia hospodárskej krízy", ktorá sa uskutočnila v Košiciach, dňa 8. novembra 2012 v Aule Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v Košiciach, predstavovala prvú zo súboru troch konferencií, ktorých následujúce kolá sa uskutočnili v Bratislave a Banskej Bystrici. Konferenciu organizovali Zastúpenie Európskej komisie v SR v spolupráci s IHP a Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Hlavnými rečníkmi boli Miloslav KARAFFA, riaditeľ a spolumajiteľ ELCOM Prešov a Emil ĎUROVČÍK, podpredseda Košického samosprávneho kraja.

 

Education Conference organizovaná Americkou obchodnou komorou na Slovensku
(30.10.2012, Crowne Plaza Hotel, Bratislava)

Lucia Kleštincová moderovala na "Conference on the Future of Education in Slovakia" tretí panel pod názvom "What are the solutions of 2012: Year of Education Initiative?". Konferencia organizovaná 30. októbra 2012 Americkou obchodnou komorou na Slovensku sa uskutočnila pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča. Okrem iných vystúpili aj títo rečníci: Branislav Ondruš (štátny tajomník Ministerstva práce), Branislav Kleskeň (prípravná komisia New Educational Foundation Slovakia), Kristiina Volmari (Fínska národná rada pre diskusiu vo vzdelávaní / Q&A).

 

Októbrová diskusia Café Európa: "Banková únia pomôže zachrániť Európu" v Bratislave
(29.10.2012, Kultúrne Centrum Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava)

V rámci šiesteho kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému "Banková únia pomôže zachrániť Európu" v Bratislave debaty zúčastnili diskutéri: Hostia: Peter Pénzeš (Národná banka Slovenska, zodpovedá za agendu bankovej únie, krízového manažmentu a dôchodkového sporenia), Jakub Mendel (redaktor a editor Hospodárskych novín), Moderátor: Braňo Dobšinský

 

Klubové stretnutie personalistov a špecialistov na tému: "Spolupráca so školami v praxi"
(26.10.2012, Vilka ZSE, Čulenová 4, Bratislava)

Lucia Kleštincová vystúpila s prezentáciou projektu "Spájame vysoké školy s trhom práce" na klubovom stretnutí personalistov a špecialistov organizovanom Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov. Stretnutie sa uskutočnilo pod názvom "Spolupráca so školami v praxi" s cieľom odpovedať na otázky: Ako zvýšiť atraktivitu zamestnávateľa a záujem o študijný odbor? Ako zvýšiť atraktivitu zamestnávateľa a zabezpečiť, aby sa študenti učili to, čo potrebujú v praxi? Ako odhadnúť budúce potreby zamestnávateľa (demografický vývoj)?

 

Októbrová diskusia Café Európa: "Banková únia pomôže zachrániť Európu" v Nitre
(25.10.2012, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra)

V rámci šiesteho kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému "Banková únia pomôže zachrániť Európu" v Nitre debaty zúčastnili diskutéri: Zuzana Tučeková (senior editorka, informačný portál o Európskej únii EurActiv.sk), Tomáš Púchly (analytik a projektový manažér Nadácia F. A. Hayeka), Moderátor: Braňo Dobšinský

 

Októbrová diskusia Café Európa: "Banková únia pomôže zachrániť Európu" v Košiciach
(23.10.2012, Panta Rhei, Palác kníh Košice)

V rámci šiesteho kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému "Banková únia pomôže zachrániť Európu" v Košiciach debaty zúčastnili diskutéri: František Palko (štátny tajomník Ministerstva dopravy), Peter Schutz (komentátor denníkov Sme a Korzár, moderátor politickej debaty v košickej TV Naša, externý komentátor týždenníka .týždeň), Moderátor: Juraj Hrabko

 

Októbrová diskusia Café Európa: "Banková únia pomôže zachrániť Európu" v Trenčíne
(18.10.2012, STEPS CLUB, Trenčín)

V rámci šiesteho kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému "Banková únia pomôže zachrániť Európu" v Trenčíne debaty zúčastnili diskutéri: Tomáš Púchly (analytik a projektový manažér Nadácia F. A. Hayeka), Jozef Habánik (vysokoškolský pedagóg na Katedre ekonómie a ekonomiky Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity AD), Moderátor: Juraj Hrabko

 

Októbrová diskusia Café Európa: "Banková únia pomôže zachrániť Európu" v Banskej Bystrici
(16.10.2012, Positivo Café, Dolná 9, Banská Bystrica)

V rámci šiesteho kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému "Banková únia pomôže zachrániť Európu" v Banskej Bystrici debaty zúčastnili diskutéri: Emília Zimková (docentka na Ekonomickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici), Martin Šuster (riaditeľ odboru výskumu Národnej banky Slovenska), Moderátor: Juraj Hrabko

 

Septembrová diskusia "Globálne otepľovanie je mýtus" v Bratislave
(27.09.2012, Kultúrne Centrum Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava)

V rámci piateho kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému "Globálne otepľovanie je mýtus" v Bratislave debaty zúčastnili diskutéri: Hostia: Ing. Radovan Kazda (analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika), RNDr. Pavol Faško, CSc. (klimatológ SHMÚ), moderoval: Juraj Hrabko

 

Septembrová diskusia "Globálne otepľovanie je mýtus" v Banskej Bystrici
(24.09.2012, Positivo Café, Dolná 9, Banská Bystrica)

V rámci piateho kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému "Globálne otepľovanie je mýtus" v Banskej Bystrici debaty zúčastnili diskutéri: Hostia: Ing. Radovan Kazda (analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika), Mgr. Zora Snopková, PhD. (SHMÚ v Banskej Bystrici), moderoval: Juraj Hrabko

 

Septembrová diskusia "Globálne otepľovanie je mýtus" v Nitre
(20.09.2012, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra)

V rámci piateho kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému "Globálne otepľovanie je mýtus" v Nitre debaty zúčastnili diskutéri: Prof. RNDr. Milan Lapin, PhD. (Oddelenie meteorológie a klimatológie, FMFI UK v Bratislave), RNDr. Pavol Faško, CSc. (klimatológ SHMÚ), moderoval: Braňo Dobšinský

 

Septembrová diskusia "Globálne otepľovanie je mýtus" v Košiciach
(18.09.2012, Panta Rhei, Palác kníh Košice)

V rámci piateho kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému "Globálne otepľovanie je mýtus" v Košiciach debaty zúčastnili diskutéri: RNDr. Pavel Šťastný, CSc. (vedúci odboru Klimatologická služba SHMÚ v Bratislave), Ing. Štefan Szabó, PhD. (zakladateľ občianskeho združenia SOSNA), moderoval: Juraj Hrabko

 

Septembrová diskusia "Globálne otepľovanie je mýtus" v Trenčíne
(17.09.2012, STEPS CLUB, Trenčín)

V rámci piateho kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému "Globálne otepľovanie je mýtus" v Trenčíne debaty zúčastnili diskutéri: Prof. RNDr. Milan Lapin, PhD. (Oddelenie meteorológie a klimatológie, FMFI UK v Bratislave), RNDr. Pavol Faško, CSc. (klimatológ SHMÚ), moderoval: Braňo Dobšinský

 

Júnová diskusia "Európa: čas šetrenia alebo rastu?" v Trenčíne
(21.06.2012, STEPS CLUB, Trenčín)

V rámci piateho kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému: "Európa: čas šetrenia alebo rastu?" v Trenčíne debaty zúčastnili diskutéri: Zuzana Gabrižová (EurActiv.sk), Peter Gonda (riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika), moderoval: Juraj Hrabko

 

Medzinárodná konferencia organizovaná IHP: "Alternatívy dôchodkového systému".
(21.06.2012, Hotel Kempinski River Park, Bratislava)

Inštitút hospodárskej politiky organizoval odbornú konferenciu s názvom "Alternatívy dôchodkového systému", ktorá sa uskutočnila za účasti predstaviteľov vládneho sektora, privátneho sektora, akademickej obce a médií. Na konferencii vystúpili: Jozef Burian (štátny tajomník MPSVaR), Ľudovít Kaník (podpredseda Výboru NR SR pre sociálne veci), Zbigniew Derdziuk (predseda predstavenstva odboru spoločných rezerv, Sociálna poisťovňa Poľsko), Stanislav Žofčák (predseda predsedníctva Asociácia DSS), Milan Repka (riaditeľ Fincentrum Slovensko), Vladimír Baláž (SAV).

 

Júnová diskusia "Európa: čas šetrenia alebo rastu?" v Bratislave
(19.06.2012, Kultúrne Centrum Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava)

V rámci piateho kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému: "Európa: čas šetrenia alebo rastu?" v Bratislave debaty zúčastnili diskutéri: Zuzana Tučeková (senior editorka, informačný portál o Európskej únii EurActiv.sk), Ronald Ižip (analytik TRIM Broker), moderoval: Juraj Hrabko

 

Júnová diskusia "Európa: čas šetrenia alebo rastu?" v Nitre
(18.06.2012, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra)

V rámci piateho kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému: "Európa: čas šetrenia alebo rastu?" v Nitre debaty zúčastnili diskutéri: Vladimír Vaňo (hlavný analytik VOLKSBANK Slovensko, a. s.), Peter Gonda (riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika), moderoval: Braňo Dobšinský

 

Júnová diskusia "Európa: čas šetrenia alebo rastu?" v Košiciach
(13.06.2012, Panta Rhei, Palác kníh Košice)

V rámci piateho kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému: "Európa: čas šetrenia alebo rastu?" v Košiciach debaty zúčastnili diskutéri: Radovan Geist (EurActiv.sk), Ivan Kuhn (podpredseda Občianskej konzervatívnej strany, analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika), moderoval: Juraj Hrabko

 

Júnová diskusia "Európa: čas šetrenia alebo rastu?" v Banskej Bystrici
(11.06.2012, Klub 77, Banská Bystrica)

V rámci piateho kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému: "Európa: čas šetrenia alebo rastu?" v Banskej Bystrici debaty zúčastnili diskutéri: Michal Havran (publicista, zakladateľ a šéfredaktor portálu Jetotak.sk), Juraj Karpiš (predseda a analytik Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdii - INESS), moderoval: Braňo Dobšinský

 

Májová diskusia "Poradíme si s korupciou alebo ona s nami?" v Trenčíne
(31.05.2012, STEPS CLUB, Trenčín)

V rámci štvrtého kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému: "Poradíme si s korupciou alebo ona s nami?" v Trenčíne debaty zúčastnili diskutéri: Peter Kunder (Aliancia fair play), moderoval: Juraj Hrabko

 

Májová diskusia "Poradíme si s korupciou alebo ona s nami?" v Bratislave
(30.05.2012, Kultúrne Centrum Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava)

V rámci štvrtého kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému: "Poradíme si s korupciou alebo ona s nami?" v Bratislave debaty zúčastnili diskutéri: Gabriel Šípoš (riaditeľ Transparency International Slovensko), Tom Nicholson (investigatívny novinár), moderoval: Juraj Hrabko

 

Májová diskusia "Poradíme si s korupciou alebo ona s nami?" v Nitre
(28.05.2012, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra)

V rámci štvrtého kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému: "Poradíme si s korupciou alebo ona s nami?" v Nitre debaty zúčastnili diskutéri: Peter Kunder (Aliancia fair play), Tom Nicholson (investigatívny novinár), Moderátor: Braňo Dobšinský

 

Májová diskusia "Poradíme si s korupciou alebo ona s nami?" v Košiciach
(24.05.2012, Panta Rhei, Palác kníh Košice)

V rámci štvrtého kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému: "Poradíme si s korupciou alebo ona s nami?" v Košiciach debaty zúčastnili diskutéri: Ivan Rončák (programový koordinátor, Transparency International Slovensko), Tom Nicholson (investigatívny novinár), Moderátor: Braňo Dobšinský

 

Májová diskusia "Poradíme si s korupciou alebo ona s nami?" v Banskej Bystrici
(21.05.2012, Klub 77, Banská Bystrica)

V rámci štvrtého kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému: "Poradíme si s korupciou alebo ona s nami?" v Banskej Bystrici debaty zúčastnili diskutéri: Vladimír Pirošík (spolupracovník Transparency International Slovensko), Daniel Vražda (novinár a publicista), Moderátor: Braňo Dobšinský

 

Okrúhly stôl organizovaný IHP na tému "Aká má byť podoba 2. piliera?"
(21.05.2012, Hotel Kempinski River Park, Bratislava)

IHP zorganizoval ďalší okrúhly stôl s názvom "Aká má byť podoba 2. Piliera?" v rámci projektu IHP "Všetko o druhom pilieri". Dôchodkový systém je neustále aktuálnou témou. Je tomu tak aj v súčasnosti, keď sa do popredia dostávajú otázky o nastavení druhého piliera. Inštitút hospodárskej politiky, ktorý sa tejto problematike venuje dlhodobo, sa rozhodol opäť zorganizovať okrúhly stôl za účasti politikov, predstaviteľov dôchodcovských správcovských spoločností, akademickej obce a tretieho sektora i za účasti médií.

 

Marcová diskusia "ACTA je pre Európu výhodná" v Trenčíne
(29.03.2012, STEPS CLUB, Trenčín)

V rámci druhého kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému: "ACTA je pre Európu výhodná" v Trenčíne debaty zúčastnili diskutéri: Adriana Tomanová (právnička, špecializuje sa na oblasť autorského práva), Peter Blaščák (Slovenská pirátska strana), moderoval: Juraj Hrabko

 

Marcová diskusia "ACTA je pre Európu výhodná" v Bratislave
(27.03.2012, SHTOOR home made café, Bratislava)

V rámci druhého kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému: "ACTA je pre Európu výhodná" v Bratislave debaty zúčastnili diskutéri: Radovan Pala (advokát a partner v e|n|w|c advokáti), Ján Korecký (právnik, advokátska kancelária MAPLE & FISH), moderoval: Juraj Hrabko

 

Marcová diskusia "ACTA je pre Európu výhodná" v Nitre
(26.03.2012, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra)

V rámci druhého kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému: "ACTA je pre Európu výhodná" v Nitre debaty zúčastnili diskutéri: Radovan Pala (advokát a partner v e|n|w|c advokáti), Ján Korecký (právnik, advokátska kancelária MAPLE & FISH), moderoval: Braňo Dobšinský

 

Marcová diskusia "ACTA je pre Európu výhodná" v Košiciach
(22. 3. 2012, Panta Rhei, Palác kníh Košice)

V rámci druhého kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému: "ACTA je pre Európu výhodná" v Košiciach debaty zúčastnili diskutéri: Jana Vnuková (Ministerstvo spravodlivosti), Milan Gvoth (Slovenská pirátska strana), moderoval: Juraj Hrabko

 

Marcová diskusia "ACTA je pre Európu výhodná" v Banskej Bystrici
(19.03.2012, Klub 77, Banská Bystrica)

V rámci druhého kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému: "ACTA je pre Európu výhodná" v Banskej Bystrici debaty zúčastnili diskutéri: Darina Kyliánová (predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR), Martin Bibko (Slovenská pirátska strana), moderoval: Braňo Dobšinský

 

Februárová diskusia projektu Café Európa 2012: "Haló, tu Obama, s kým hovorím?" v Banskej Bystrici
(29.02.2012, Klub 77, Banská Bystrica)

V rámci prvého kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému: "Haló, tu Obama. S kým hovorím?" v Banskej Bystrici debaty zúčastnili diskutéri: Ivo Samson (Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku) a Zuzana Gabrižová (EurActiv.sk), moderoval: Braňo Dobšinský

 

Februárová diskusia projektu Café Európa 2012: "Haló, tu Obama, s kým hovorím?" v Nitre
(28.02.2012, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra, Nitra)

V rámci prvého kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému: "Haló, tu Obama. S kým hovorím?" v Nitre debaty zúčastnili diskutéri: Radovan Geist (EurActiv.sk) a Ivo Samson (Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku), moderoval: Juraj Hrabko

 

Februárová diskusia projektu Café Európa 2012: "Haló, tu Obama, s kým hovorím?" v Košiciach
(22.02.2012, Panta Rhei, Palác kníh Košice)

V rámci prvého kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému: "Haló, tu Obama. S kým hovorím?" v Košiciach debaty zúčastnili diskutéri: Radovan Geist (EurActiv.sk) a Peter Schutz (novinár a politický komentátor), moderoval: Braňo Dobšinský

 

Februárová diskusia projektu Café Európa 2012: "Haló, tu Obama, s kým hovorím?" v Trenčíne
(21.02.2012, STEPS CLUB, Trenčín)

V rámci prvého kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému: "Haló, tu Obama. S kým hovorím?" v Trenčíne debaty zúčastnili diskutéri: Ivo Samson (Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku) a Zuzana Gabrižová (EurActiv.sk), moderoval: Juraj Hrabko

 

Februárová diskusia projektu Café Európa 2012: "Haló, tu Obama, s kým hovorím?" v Bratislave
(20.02.2012, SHTOOR home made café, Bratislava)

V rámci prvého kola debát pri kávičke projektu Café Európa 2012 sa na tému: "Haló, tu Obama. S kým hovorím?" v Bratislave debaty zúčastnili diskutéri: Vladimír Bilčík (Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku) a Radovan Geist (EurActiv.sk), moderoval: Braňo Dobšinský

 

Odborná konferencia organizovaná IHP o financovaní bývania: "Quo vadis bývanie na Slovensku".
(16.02.2012, Hotel Kempinski River Park, Bratislava)

16. februára 2012 usporiadal IHP v hoteli Kempinski v Bratislave, odbornú konferenciu o financovaní bývania pod názvom "Quo vadis bývanie na Slovensku". Konferencie sa zúčastnili okrem odbornej verejnosti, aj reprezentanti parlamentných politických strán.
S prezentáciami vystúpili páni Ľubomír Bošanský, riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania, Prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD., Ústav manažmentu STU, Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie a Ing. Imrich Béreš predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

 

Tlačová konferencia IHP: Analýza zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu
(14.02.2012, SHTOOR home made cafe, Bratislava)

14. februára usporidal IHP v priestoroch SHTOOR home made café na Obchodnej ulici 26 v Bratislave tlačovú konferenciu, na ktorej novinárom predstavili návrhy IHP na fiškálnu konsolidáciu verejných financií. Na tlačovej konferencii vystúpili František Palko, riaditeľ IHP a s prezentáciou analýzy Radko Kuruc, manažér sekcie finančného trhu IHP.

 

Panelová diskusia o vysokom školstve
(13.02.2012, Hotel Kempinski River Park, Bratislava)

13. februára 2012 zorganizoval IHP v rámci projektu "Spájame vysoké školy s trhom práce" ďalšiu zo série panelových diskusii pod názvom "Kam sa bude uberať vzdelávanie na Slovensku?" O svoje názory a postoje k tejto problematike sa prišli podeliť predstavitelia parlamentných politických strán, štátnej správy, územnej samosprávy, akademickej obce a zamestnávateľov.

 

Tlačová konferencia k projektu Café Európa 2012
(02.02.2012, SHTOOR home made cafe, Bratislava)

Vo štvrtok 2. februára 2012 sa v Shtoor home made café v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia organizátora (Zastúpenie Európskej komisie v SR) a realizátor (Inštitút hospodárskej politiky, n.o.) sérií diskusií Café Európa 2012. Históriu, poslanie a novú zamýšľanú koncepciu projektu ozrejmili Peter Zsapka, vedúci komunikačného oddelenia Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike, František Palko riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky a hlavný koordinátor projektu Café Európa 2012, Róbert Kotian dramaturg Café Európa 2012.

 

Odštartovanie projektu IHP: "Všetko o druhom pilieri" a okrúhly stôl: "Aké je vlastne miesto druhého piliera v penzijnom systéme"
(26.01.2012, Hotel Kempinski River Park, Bratislava)

IHP odštartoval v Hoteli Kempinski svoj nový projekt "Všetko o druhom pilieri" za účasti zástupcov verejného života, finančného sektora, analytikov a médií. Súčasťou podujatia bola aj diskusia na tému "Aké je vlastne miesto druhého piliera v penzijnom systéme". Išlo o prvú časť série verejných diskusií s odborníkmi, politikmi a médiami. Okrúhleho stola sa zúčastnili aj poslanci NRSR: Branislav Ondruš (Smer SD), Rafael Rafaj (SNS), Ivan Švejna (Most-Híd), Ľudovít Kaník (SDKÚ DS), Martin Chren (SAS) a zástupca KDH Pavol Baxa.

 

Občianske diskusné fórum organizované študentmi UMB a Euroatlantickým centrom na tému "Budúcnosť novembra ´89"
(16.11.2011, Cikkerova sieň Radnice, Banská Bystrica)

František Palko vystúpil 16. novembra 2011 v Cikkerovej sieni banskobystrickej radnice s prednáškou "Cesta k slobodnej ekonomike po novembri 1989" vrámci občianskeho diskusného fóra "Budúcnosť novembra ´89", ktoré bolo súčasťou celomestských osláv novembra 89 pod názvom: "Spomienkové stretnutie ku dňu boja za slobodu a demokraciu". Záštitu nad akciou prevzali: Mesto Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Park kultúry a oddychu, Euroatlantické centrum, Študentská neformálna skupina AD HOC so symbolickým pomenovaním Deti nežnej revolúcie, Bebop s.r.o.

 

Medzinárodná vedecká konferencia VŠEMvs: "Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska"
(10.11.2011, Bratislava)

František Palko prednášal na medzinárodnej vedeckej konferencii VŠEMvs pod záštitou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika, ktorá sa konala 10. novembra 2011 v Bratislave pod názvom: "Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska (verejná sféra - rozvojové trendy - manažment a podnikanie)". Vo svojej prednáške sa venoval zhodnoteniu fiškálnej decentralizácie na Slovensku. Tématikcké okruhy konferencie boli: verejná sféra (komunálna reforma, verejné politiky, bezpečnosť, riziko, správne právo, regionalistika), rozvojové trendy (verejná správa, politický a ekonomický vývoj, svetová ekonomika, znalostná ekonomika), manažment a podnikanie (samosprávny manažment, malé a stredné podnikanie, organizácie budúcnosti), vzdelávanie (študijné programy, vedomostný potenciál, učebné pomôcky, úroveň VŠ, motivácie študentov).

 

Národný workshop Ministerstva životného prostredia: "Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR"
(10.11.2011, Hotel Bôrik, Bratislava)

Michal Sántai prednášal na tému "Využívanie fondov EÚ pre projekty zeleného rastu" na národnom workshope "Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR" organizovanom Ministerstvom životného prostredia SR v priestoroch bratislavského hotela Bôrik. Michal Sántai sa zúčastnil aj na okrúhlom stole, ktorý bol súčasťou workshopu. Okrem iných hostí na okrúhlom stole vystúpili aj József Nagy, minister životného prostredia Slovenskej republiky, a Simon Upton, riaditeľ Environmentálneho direktoriátu OECD.

 

Okrúhly stôl k projektu IHP: "Spájame vysoké školy s trhom práce"
(25.10.2011, Hotel Kempinski River Park, Bratislava)

IHP v rámci projektu "Spájame vysoké školy s trhom práce" zorganizoval 25. októbra 2011 v hoteli Kempinski v Bratislave okrúhly stôl s názvom: "Ako prekonať  nesúlad ponuky vysokých škôl a dopytom na trhu práce". Podujatia sa zúčastnili zástupcovia verejnej správy, akademickej a študentskej obce a zamestnávateľov. Prístup mali aj predstavitelia mediálnej sféry. Po prezentácii analýzy tejto témy zo strany zástupcov IHP mali priestor všetci účastníci okrúhleho stola sa k téme vyjadriť.

 

Konferencia Ma3oshka - Dni STUBA, diskusný panel na tému: "Svetová hospodárska kríza a priemysel"
(10.10.2011, Aula Aurela Stodolu na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Bratislava)

František Palko vystúpil počas prvého dňa konferencie Ma3oshka - Dni STUBA 10.10.2011 v aule Aurela Stodolu na Strojníckej fakulte STU v Bratislave v rámci diskusného panelu venovanému téme: "Svetová hospodárska kríza a priemysel". Organizátorom konferencie je občianske združenie Ma3oshka. Okrem Františka Palka by sa mal panelu zúčastniť aj Milan Cagala, predseda Zväzu strojárskeho priemyslu SR, Martin Barto, bývalý viceguvernér NBS, člen predstavenstva VŠZP a moderátor diskusie Martin Jesný.

 

IHP vystavoval na najväčšom študentskom veľtrhu v SR: AKADÉMIA© a VAPAC©
(04.-06.10.2011, SIBAMAC Aréna, Bratislava)

Od roku 1997 sa každoročne v októbri uskutočňuje najväčší študentský veľtrh v Slovenskej republike pod názvom AKADÉMIA© a VAPAC©. Tento rok, presnejšie 04.-06. októbra, sa ho v bratislavskej SIBAMAC Aréne aktívne zúčastnil aj IHP. Záštitu nad podujatím prevzali ministri Eugen Jurzyca a Jozef Mihál. IHP v spolupráci s firmou PosAm predstavili projekt "Nemaj na saláme", ktorý mladým ľuďom pomáha lepšie sa rozhodnúť pre také štúdium, ktoré zvýši ich šance zaradiť sa medzi kandidátov, o ktorých sa zamestnávatelia bijú.

 

Diskusia v rámci projektu Európskej komisie Café Európa na tézu "Dlh treba zakázať"
(29.09.2011, Kníhkupectvo Panta Rhei na Poštovej ul., Bratislava)

Riaditeľ IHP František Palko a Roland Ižip, analytik TRIM Broker a.s., sa 29.9.2011 v Kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej ulici v Bratislave zúčastnili v rámci projektu Café Európa verejnej diskusie o problematike života na dlh pod tézou: "Dlh treba zakázať". Café Európa je projekt Slovenskej Debatnej Asociácie a Európskej Komisie, ktorej základným cieľom a poslaním je predstaviť slovenskej verejnosti zaujímavé celospoločenské a celoeurópske témy. V tomto formáte diskusie vystúpia dvaja diskutujúci na opačných stranách názorového spektra. Jeden tézu obhajuje, druhý ju vyvracia.

 

Tlačová konferencia IHP k téme: "Analýza zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe v období rokov 2010 až 2012"
(29.09.2011, Kancelárske priestory IHP, Bratislava)

Vo štvrtok 29. septembra 2011 sa o 10.30 hod. v priestoroch kancelárie IHP na Ventúrskej ulici č.3 v Bratislave konala tlačová konferencia organizovaná IHP. Tentokrát bola hlavnou témou: "Zamestnanosť vo verejnej správe za rok 2010 s výhľadom na roky 2011 až 2012".
Pre stiahnutie tlačovej správy kliknite sem.
Pre stiahnutie prezentácie z tlačovej konferencie kliknite sem.

 

Diskusia v rámci projektu Európskej komisie Café Európa na tézu "Dlh treba zakázať"
(26.09.2011, Cocktail Bar Amante, Trenčín)

Riaditeľ IHP František Palko a Roland Ižip, analytik TRIM Broker a.s., sa 26.9.2011 v Cocktaile Bare Amante v Trenčíne zúčastnili v rámci projektu Café Európa verejnej diskusie o problematike života na dlh pod tézou: "Dlh treba zakázať". Café Európa je projekt Slovenskej Debatnej Asociácie a Európskej Komisie, ktorej základným cieľom a poslaním je predstaviť slovenskej verejnosti zaujímavé celospoločenské a celoeurópske témy. V tomto formáte diskusie vystúpia dvaja diskutujúci na opačných stranách názorového spektra. Jeden diskutér definovanú tézu obhajuje, druhý ju vyvracia.

 

Medzinárodná konferencia: " Kam smerovať prostriedky z európskeho rozpočtu? - budúci viacročný finančný výhľad EÚ 2014-2020"
(23.-24.09.2011, Primaciálny palác, Bratislava)

Manažér sekcie verejnej správy Inštitútu hospodárskej politiky Ľubomír Nebeský dňa 24. septembra 2011 vystúpil v Bratislave na medzinárodnej konferencii organizovanej Zastúpením Európskej komisie v SR a Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu v SR v spolupráci s Paneurópskou úniou na Slovensku. Na konferencii sa zúčastnili viacerí významní predstavitelia národného a Európskeho parlamentu, ako napríklad Sergej Kozlík, Vladimír Maňka, Miroslav Mikolášik, zástupcovia vlády SR, zástupcovia poľského predsedníctva, Európskej komisie a ďalší odborníci.

 

Medzinárodná vedecká konferencia na tému: "Hospodářská politika v zemích EU: Na cestě z krize?"
(09.09.2011, Hotelový komplex Avalanche, Ostrava)

Predstavitelia IHP sa v dňoch 7. - 9. septembra 2011 zúčastnili medzinárodnej konferencie, organizovanej Ekonomickou fakultou VŠB-Technickej univerzity v Ostrave pod názvom: "Hospodářská politika v zemích EU: Na cestě z krize?", na ktorej vystúpil riaditeľ IHP F. Palko s príspevkom o Európskom finančnom stabilizačnom mechanizme a prísnejších fiškálnych pravidlách a manažér sekcie verejnej správy IHP Ľ. Nebeský s príspevkom o perspektívach koordinácie fiškálnych politík členských krajín EÚ.

 

Pracovné stretnutie s primátorkou a poslancami mesta Humenné
(30.08.2011, Mestský parlament, Humenné)

František Palko diskutoval s poslancami Mestského zastupiteľstva mesta Humenné a primátorkou mesta Janou Vaľovou o dopadoch fiškálnej decentralizácie a o prípadných zmenách v jej nastavení. Diskusia bola v rámci projektu "Prínosy a straty fiškálnej decentralizácie a návrhy na jej optimalizáciu", ktorý uskutočňuje IHP spolu s Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave za finančnej spoluúčasti Nadácie Tatra banky.

 

Slávnostný krst publikácie Františka Palka: "Európsky menový a fiškálny vývoj v kontexte Slovenska"
(21.07.2011, SHTOOR home made cafe, Bratislava)

František Palko, riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky, n.o., dňa 21. júla 2011 v bratislavskej kaviarni SHTOOR slávnostne pokrstil knižnú publikáciu: "Európsky menový a fiškálny vývoj v kontexte Slovenska". Krstným otcom publikácie bol Igor Barát, bývalý splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura. Moderátorom slávnostnej udalosti bol Richard Dírer a pár slov k publikácii pridala aj rektorka VŠEMVS v Bratislave Viera Cibáková.

 

Tlačová konferencia IHP na tému: "Sú garancie v druhom pilieri príležitosťou alebo prekážkou pri financovaní?"
(28.06.2011, SHTOOR home made cafe, Bratislava)

Inštitút hospodárskej politiky (IHP) dňa 28. júna 2011 zorganizoval tlačovú konferenciu na tému: "Sú garancie v druhom pilieri príležitosťou alebo prekážkou pri financovaní?". Jej aktuálnosť bola zvýraznená aj tým, že parlament bude rokovať o novele zákona, ktorý túto oblasť upravuje. Na tlačovej konferencii okrem Františka Palka, riaditeľa IHP, vystúpil aj Michal Nalevanko, výkonný riaditeľ spoločnosti The Benchmark Research & Consultancy.

 

Odborná konferencia "Môže byť financovanie bývania lacnejšie?" organizovaná spoločnosťou Fincentrum
(07.06.2011, Hotel Sheraton, Bratislava)

František Palko, riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky sa zúčastnil dňa 7. júna 2011 v hoteli Sheraton v Bratislave konferencie pod názvom: "Môže byť financovanie bývania lacnejšie?", organizovanej spoločnosťou Fincentrum. Na konferencii vystúpil aj Milan Horváth, generálny riaditeľ sekcie finančného trhu MF SR, Igor Vida, prezident Slovenskej asociácie bánk, Imrich Béreš, generálny riaditeľ Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. a Milan Repka, predseda predstavenstva Fincentra, a.s.

 

Prednáška pre študentov z Thames Valley University London
(13.06.2011, Hotel Park Inn, Bratislava)

František Palko, riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky dňa 13. júna 2011 prezentoval v Hoteli Park Inn v Bratislave študentom z Thames Valley University London (Veľká Británia) o transformačnom vývoji Slovenska od prechodu z centrálne riadenej ekonomiky po súčasnosť.

 

Konferencia organizovaná IHP na tému "Poisťovníctvo v EÚ za prahom tretieho tisícročia"
(13.05.2011, Hotel Kempinski River Park, Bratislava)

Na konferencii vystúpili: poslanci NRSR I. Štefanec a J. Kollár, G. Bernardino - prezident Európskeho dohľadu nad poisťovníctvom , E. Terták - DG vnútorný trh a služieb EK, M. Horváth - generálny riaditeľ sekcie informatizácie MF SR, V. Dvořáček - výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad fin. trhom NBS, R. Sivák - rektor EU v Bratislave, M. Jankovič - prezident Slovenskej asociácie poisťovní (SAP), J. Čillíková - riaditeľka odboru regulácie a finančných analýz NBS, T. Bishop - senior expert v oblasti financií a poisťovníctva OECD, Z. Silberová - námestníčka generálneho riaditeľa dohľadu nad poisťovníctvom Českej národnej banky, J. Žáková - generálna riaditeľka SAP

 

Konferencia Asociácie komunálnych ekonómov SR
(10.-11.05.2011, Hotel Permon, Podbanské)

Na 31. odbornej konferencii Asociácie komunálnych ekonómov SR sa zúčastnil aj riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky, Ing. František Palko, ktorý priblížil prínosy a riziká fiškálnej decentralizácie pre územnú samosprávu. "Päť rokov od spustenia fiškálnej decentralizácie je dostatočne dlhý čas na to, aby sme vedeli zhodnotiť prínosy ale aj riziká, a preto v rámci Inštitútu hospodárskej politiky pripravujeme projekt, ktorý by práve riešil túto záležitosť a navrhol optimalizáciu fiškálnej decentralizácie. Členovia Asociácie komunálnych ekonómov každodenne pracujú s touto problematikou a bolo by veľkým prínosom pre spoločnosť, ak by sa Asociácia zúčastnila pri príprave tohto projektu svojimi nápadmi a návrhmi, pretože niektoré opatrenia by sa tak mohli premietnuť do reálnej praxe," povedal bezprostredne po svojom vystúpení.

 

Konferencia IHP venovaná OPIS "Quo vadis informatizácia spoločnosti" organizovaná v rámci projektu "Ako napredovať v riadení EÚ fondov"
(19.04.2011, Hotel Kempinski River Park, Bratislava)

Na konferencii vystúpili: František Palko - riaditeľ IHP, Roland Sill - splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu spoločnosti, Miloš Molnár - generálny riaditeľ sekcie informatizácie Ministerstva financií SR, Peter Kubovič - riaditeľ odboru legislatívneho-právneho Úradu pre verejné obstarávanie spolu so Zuzanou Krajčovičovou - vedúca oddelenia analýz Úradu pre verejné obstarávanie, Juraj Sabaka - prezident ITAS

 

Diskusia v rámci projektu Európskej komisie Café Európa na tému "Zachraňovať ekonomiku štátov EÚ je deštruktívne"
(22.02.2011, Cocktail Bar Amante, Trenčín)

František Palko sa dňa 22. februára 2011 zúčastnil v Trenčíne debaty vrámci projektu Európskej komisie Café Európa. Témou debaty bolo "Zachraňovať ekonomiku štátov EÚ je deštruktívne". V rámci Café Európa v diskusii vystúpia dvaja odborníci na opozičných stranách názorového spektra. Úlohou jedného je tézu obhájiť, druhý sa ju snaží vyvrátiť. Diskusie sú moderované skúseným debatérom, ktorý dohliada udržuje dynamiku diskusie a stráži rečníkom čas na ich vyjadrenia.

 

Prezentácia štúdie IHP "Ako napredovať v riadení EÚ fondov"
(15.02.2011, Hotel Kempinski River Park, Bratislava)

V polovici februára sa uskutočnila v Hoteli Kempinski River Park Bratislava oficiálna prezentácia štúdie Inštitútu hospodárskej politiky pod názvom "Ako napredovať v ridení EÚ fondov". Štúdia ukázala aká je skutočnosť a kde sú rezervy vo využívaní EÚ fondov? Podrobná analýza priniesla prehľad čerpania EÚ fondov podľa jednotlivých programov do konca roka 2010 ako aj možné riešenia na zlepšenie súčasnej situácie. Pozrite si aj powerpointovú prezentáciu.

 

14. ročník konferencie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory "Základné makroekonomické proporcie vývoja ekonomiky Slovenska v roku 2011 z pohľadu podnikov"
(27.01.2011, Bratislava)

František Palko sa vo svojom vstupe na konferencii zameral na oblasť výziev slovenskej ekonomiky v kontexte aktualizácie fiškálnych pravidiel EÚ. Na konferencii ďalej vystúpili predseda SOPK Peter Mihók, guvernér NBS Jozef Makúch, štátny tajomník MF SR Vladimír Tvaroška, člen Ekonomického výboru SOPK Peter Magvaši a Rudolf Autner zo spoločnosti Cortes, Smith and Co.

 

Tlačová beseda IHP k projektu "Ako regulovať sieťové a ďalšie odvetvia dôveryhodnejšie"
(06.12.2010, priestory IHP, Bratislava)

IHP sa rozhodol vstúpiť v súlade so svojim poslaním napomáhať rozvoju ekonomiky a spoločnosti do dialógu o  budúcnosti energetiky Slovenska, ktorý vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR a navrhuje nové inštitucionálne usporiadanie regulácie a dohľadu v danej oblasti. Návrh IHP má podobu návrhu zákona v paragrafovom znení a prekračuje rámec regulácie energetiky a iných sieťových odvetví, pričom zasahuje ešte širšie až do oblasti poštových a telekomunikačných služieb a do sféry regulácie železničnej dopravy.

 

Odborná konferencia pod názvom "Makroekonomika podľa nových pravidiel"
organizovaná spoločnosťou Vestige

(24.11.2010, Hotel Crowne Plaza, Bratislava)

Na konferencii vystúpil František Palko, riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky, s prezentáciou, v ktorej sa zaoberal predovšetkým problematikou rozpočtového výhľadu Slovenska na obdobie rokov 2011 až 2013. Okrem neho na konferencií vystúpili aj Michal Mušák (Slovenská sporiteľňa), Vladimír Sirotka (Slovenská asociácia malých podnikov) a Peter Staněk (Slovenská akadémia vied).

 

Oficiálne predstavenie Inštitútu hospodárskej politiky a výsledkov prvého projektu:
"DESATORO ODPORÚČANÍ AKO ZAMESTNÁVAŤ VO VEREJNEJ SPRÁVE EFEKTÍVNEJŠIE."

(27.9.2010, Hotel Devín, Bratislava)

Na akcií sa zúčastnili rôzni zástupcovia z radov ekonómov, vzdelávacích inštitúcií, zástupcov Združenia miest a obcí, cirkví, médií ako aj širokej verejnosti. Za všetkých spomenieme len bývalú ministerku financií Brigitu Schmögnerovú a bývalého štátneho tajomníka Ministerstva financií pána Viliama Vaškoviča. Všetkým zúčastneným by sme sa za ich návštevu a podporu chceli ešte raz poďakovať.

 

VIDEO:
Oficiálne predstavenie Inštitútu hospodárskej politiky a výsledkov prvého projektu:
"DESATORO ODPORÚČANÍ AKO ZAMESTNÁVAŤ VO VEREJNEJ SPRÁVE EFEKTÍVNEJŠIE."

(27.9.2010, Hotel Devín, Bratislava)

Na akcií sa zúčastnili rôzni zástupcovia z radov ekonómov, vzdelávacích inštitúcií, zástupcov Združenia miest a obcí, cirkví, médií ako aj širokej verejnosti. Za všetkých spomenieme len bývalú ministerku financií Brigitu Schmögnerovú a bývalého štátneho tajomníka MF pána Viliama Vaškoviča.