Panelová diskusia: "Kam sa bude uberať vzdelávanie na Slovensku?" organizovaná v rámci projektu IHP "Spájame vysoké školy s trhom práce"
 
(13.02.2012, Hotel Kempinski River Park, Bratislava)