Tlačová konferencia IHP: Analýza zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu
 
(14.02.2012, SHTOOR home made café, Bratislava)