Septembrová diskusia "Globálne otepµovanie je mýtus" v Trenčíne
(17.09.2012, STEPS CLUB, Trenčín)