Októbrová diskusia Café Európa: "Banková únia pomôľe zachráni» Európu" v Banskej Bystrici
(16.10.2012, Positivo Café, Dolná 9, Banská Bystrica)