Októbrová diskusia Café Európa: "Banková únia pomô¾e zachráni» Európu" v Ko¹iciach
(23.10.2012, Panta Rhei, Palác kníh Ko¹ice)