"Stabilizácia dôchodkového systému formou ústavného zákona" okrúhly stôl organizovaný IHP v Bratislave
(28.02.2013, Pálffyho paláci v Bratislave)