Krst novej publikácie IHP "Európske fondy v praxi"
(15.04.2013, Informačné centrum ZEK na Palisádoch v Bratislave)