Školenie novinárov organizované IHP
(25. a 26.04.2013, Štrbské Pleso)