Školenie organizované IHP z cyklu „Aktuálne problémy v Európskej únii. Skúška odvahy a rozumu.“
(15.05.2013, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)