Májová diskusia "V Európe silnie nacionalizmus" v Trenčíne
(20.05.2013, STEPS CLUB, Trenčín)