Školenie organizované IHP z cyklu „Aktuálne problémy v Európskej únii. Skúška odvahy a rozumu.“
(30.05.2013, VŠA v Prešove)