Septembrová diskusia "Slovensko nepotrebuje vedu a výskum!" v Bratislave
(25.09.2013, KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava)