Októbrová diskusia "Recesia v Európe skončila!" v Bratislave
(23.10.2013, KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava)