Tlačová konferencia IHP na tému "Ekonomická analýza prínosov autodromu Slovakia Ring pre región Trnavského kraja."
(04.03.2014, Pálffyho palác, Bratislava)