Trnavský seminár organizovaný spolu so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku na tému "Občianske a µudské práva v EÚ"
(20.10.2014, prednášková sála kino OKO Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava)