1. prednáška riaditeľa IHP na Finančno-ekonomickom inštitúte Tadžikistanu v Dušanbe
(04.04.2018, Finančno-ekonomický inštitút Tadžikistanu v Dušanbe)