Oficiálne poďakovanie rektora Tadžickej štátnej finančno-ekonomickej university za zvyšovanie vzdelanostnej úrovne akademického stavu univerzity v téme: "Verejné financie"
(18.04.2018, Finančno-ekonomický inštitút Tadžikistanu v Dušanbe)