Prednáška riaditeľa IHP na Tadžickej štátnej finančno-ekonomickej univerzite v Dušanbe
(08.11.2018, Tadžická štátna finančno-ekonomická univerzita, Dušanbe)