Prvé stretnutie projektového tímu na projekte: "Informovanos» a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy"
 
(16.04.2019, Bratislava)