Stretnutie s predstaviteľmi samospráv k SMART ukazovateľom pri strategickom plánovaní a strednodobom rozpočtovaní
 
(14.05.2019, Trenčín)