Náš tím
     

František Palko
riaditeľ IHP

Vzdelanie: 2016 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta práva, rigorózna skúška, 2014 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, dizertačná skúška PhD., 1996 Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta - štátna záverečná skúška Ing.
Študijné pobyty: Južná Kórea – Kórea Stock Exchange (Soul) november 2002, USA – International Visitors Program. Prečítať celý životopis.

   

Marián Kováč
hlavný konzultant

Ing. Marián Kováč, PhD. je absolventom doktorandského štúdia v študijnom programe Krízový manažment na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ukončil v roku 2009 so špecializáciou na Občiansku bezpečnosť. Aktívne pôsobí ako vysokoškolský pedagóg so zameraním na problematiku Krízového manažmentu podniku a Podnikateľské riziká. V IHP pôsobí od roku 2015 a venuje sa projektovej činnosti. Má skúsenosti s organizáciou viacerých medzinárodných konferencií a iných podujatí. Odborne sa venuje predovšetkým problematike manažérstva rizík v podnikateľských procesoch rôzneho druhu.

   

Branislav Lackovič
grafická podpora

Branislav Lackovič je absolventom Fakulty architektúry na STU v Bratislave, kde získal titul Ing.arch. V oblasti architektúry a stavebníctva pracuje od roku 2004. Za ten čas sa spolupodieľal na viac ako 150 projektoch počnúc návrhmi interiérových prvkov cez rodinné domy, projekty nákupných a administratívnych centier až po návrhy urbanistických celkov. Spolupracoval na projektoch, ktoré boli ocenené titulom Stavba roka a CEZAAR. Je zakladajúci člen architektonického ateliéru txt architekti, s ktorým získal Cenu verejnosti CEZAAR 2017. Okrem architektúry sa venuje aj ďalším kreatívnym činnostiam (grafický dizajn, webdizajn...).