Študenti pri výbere vysokej školy pomaly otáčajú priority
 

(08.02.2013, aktuálne.sk, Stanislava Harkotová, za IHP: Lucia Kleštincová)

BRATISLAVA - Vysokým školám sa v uplynulých rokoch vyčítalo, že prijímajú vysoký podiel študentov, ktorí majú po ukončení školy problémy uplatniť sa v praxi. Trend vyberať si odbor bez ohľadu na uplatniteľnosť podľa analytikov pomaly ustupuje.

Analytička a členka iniciatívy Učiteľ 2020 Lucia Kleštincová tvrdí, že v poslednom roku nastal mierny, no očakávaný posun v rozhodovaní študentov smerom k väčšiemu zohľadneniu perspektív uplatnenia na trhu práce po ukončení štúdia.

Na to, prečo otáčajú postoj, môžu mať svoj vplyv informačné kampane i zhoršujúca sa situácia na trhu práce.

"Štatistiky potvrdzujú mierny pokles záujmu o presýtené oblasti, ako sú napríklad ekonomické vedy, právo či psychológia," hovorí Kleštincová. Na druhej strane analytici pozorujú mierny nárast záujmu o náročnejšie, zamestnávateľmi vyhľadávané technické odbory ako informatika, potravinárstvo či medicína.


Zmení sa dotácia niektorých odborov

Do počtov študentov jednotlivých odborov plánuje zasiahnuť aj rezort školstva. Nižšie dotácie by sa mali dotknúť odborov, ktorých absolventi končia na úradoch práce, naopak, podpory sa dočkajú tie, o ktoré je dnes núdza.

Michal Kaliňák, hovorca ministerstva, vysvetlil, že podľa návrhu samotný počet novoprijatých bude naďalej vecou rozhodnutia vysokej školy. "Rozhodnutie ministerstva sa bude totiž vzťahovať len na počet novoprijatých študentov, ktorých zohľadní pri dotácii," povedal.

Ako príklad uviedol, že rezort môže rozhodnúť, že v nejakom študijnom odbore budú mať zohľadnených najviac o 5 percent novoprijatých študentov viac, ako ich prijala škola v predchádzajúcom roku.

"Ak vysoká škola prijala v predchádzajúcom roku 100 študentov v danom odbore, nič jej nebráni, aby ich teraz prijala 150. V počte rozhodujúcom pre dotáciu však ministerstvo zohľadní len 105. Ostávajúcich 45 novoprijatých študentov si vysoká škola bude musieť prefinancovať z iných zdrojov."


Lákajú na prax

Všeobecne najvyšší záujem hlási pravidelne Univerzita Komenského v Bratislave.

Zvýšený záujem o štúdium technických odborov vlani zaznamenala napríklad Slovenská technická univerzita v Bratislave. Počet prihlášok stúpol pri smeroch súvisiacich s technológiami, elektrotechnikou a informatikou, ale aj pri programoch zameraných na biotechnológiu, pozemné stavby a architektúru.

"Snažíme sa zapájať študentov do výskumu a prepájať vzdelávania s praxou. Tak sú naši študenti lepšie pripravení pre trh práce," tvrdí rektor Robert Redhammer.

Po STU mali vlani študenti záujem aj o Žilinskú univerzitu.

V roku 2011 boli atraktívne napríklad psychologické vedy. Z štyroch tisícok záujemcov sa do školy dostala pätina z nich.


Chyby pri výbere

Aktuálne prebieha obdobie, kedy sa stredoškoláci v prihláškach rozhodujú, čím chcú byť.

Podľa odborníkov je najčastejším problémom pri výbere školy nerozhodnosť študenta, strach z náročnosti odboru a od toho sa odvíjajúca pohodlnejšia voľba, no i nevedomosť študenta, čo si s diplomom nakoniec počne. Niektoré odbory potom bombardujú prihlášky, ktoré tvoria akúsi "poistku."

Dôsledkom je zistenie, že máme absolventov smerov, ktoré v praxi nemajú svojho odberateľa.


Ovplyvnila ich rodina

Na to, ako sa rozhodovali pri výbere vysokej školy, spomínajú aj samotní akademici.

Rektora Univerzity Komenského, botanika Karola Mičietu ovplyvnilo detstvo. "Vyrastal som v prírodopisnom kabinete, otec bol učiteľom biológie. Už od šiestich rokov som zbieral rôzne prírodniny, najmä motýle," spomína si.

Podobne sa pre školu rozhodovala aj prodekanka Lekárskej fakulty Daniela Ostatníková, ktorá pochádza z lekárskej rodiny.

Jaroslav Šušol, odborník v oblasti knižničnej a informačnej vedy, hovorí, že jeho rozhodnutie študovať odbor vedecké informácie a angličtinu bolo pragmatické. "Od detstva ma bavili humanitne orientované predmety, najmä jazyky," tvrdí, "Nikdy som svoje rozhodnutie neľutoval, pretože práca s informáciami je fascinujúca a rýchlo sa rozvíjajúca oblasť."


Copyright © centrumholdings.com