Vysoké školy tvrdo bojujú o študenta. Nasadili aj komerčnú reklamu
 

(27.02.2013, aktuálne.sk, Stanislava Harkotová, za IHP: Lucia Kleštincová)

BRATISLAVA - Spoty v televízii, reklama v rozhlase, bilboardy či plagáty v MHD. Niektoré fakulty vysokých škôl naskočili na vlnu zo zahraničia a potenciálneho študenta sa usilujú osloviť klasickým marketingovým motívom.

Masívnu kampaň spustila v prihláškovom období napríklad Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Tá okrem bilboardov a plagátov, ktoré hovoria o pridaní sa k elite, využíva aj priestor MHD. V Bratislave napríklad s jej reklamou premáva električka.
Prodekan fakulty Martin Foltín tvrdí, že ciele kampane sú dva, zvýšiť záujem o štúdium aj kvalitu prichádzajúcich študentov.
"Efektivita usporadúvania súťaží sa nám dlhodobo javila ako málo prínosná. Preto sme sa rozhodli o celoplošnú kampaň," tvrdí. Tú fakulta financuje z vlastných zdrojov, teda z peňazí od sponzorov alebo komerčných aktivít školy.

Boj o študenta
Lucia Kleštincová z Inštitútu hospodárskej politiky tvrdí, že reklama u vysokých škôl nie je nič neobvyklé.
"Kampane sa k nám dostávajú ako jeden z trendov bežných v zahraničí. Aj školy musia na svojom kvázi-trhu vzdelávania bojovať o každého klienta, ktorým je v tomto prípade študent," vysvetľuje.
Na Slovensku je podľa nej ale situácia špecifická.
"Školy musia bojovať o každého študenta najmä v dôsledku veľkého nárastu počtu študijných miest na vysokých školách. V kombinácii s tým, ako je nastavený systém financovania a klesajúcim populačným ročníkom, ak sa chcú školy udržať na trhu, musia si študenta získať,“ hovorí.

Spoty v televízii
Na rotáciu ôsmich spotov v komerčnej televízii stavila pre zmenu súkromná Paneurópska vysoká škola. Podľa jej PR manažérky Kataríny Hodorovej chce kampaň školu ukázať ako vzdelávaciu inštitúciu, ktorá kvalitne pripravuje svojich študentov na ďalšie profesné pôsobenie.
"Aby bolo posolstvo dostatočne dôveryhodné a silné, komunikujú ho samotní úspešní študenti a absolventi PEVŠ," poznamenala. Škola si pomáha aj rozhlasom či online komunikáciou v podobe bannerov.
Vysoké školy zároveň stavili na komunikáciu cez sociálne siete. Okrem tradície otvorených dverí denne spravujú profily na Facebooku či Twitteri.

Vstupujú do rozhodovania
S marketingovým presadzovaním sa na trhu môže súvisieť aj to, že za posledné roky sa počet vysokých škôl dvihol. Ak si chcú školy udržať svoju pozíciu, musia osloviť.
"Pri existujúcej informačnej asymetrii si školy uvedomujú, že študentom sa ťažšie identifikujú rozdiely v kvalite jednotlivých študijných odborov, v tom, kde je aká prepojenosť s praxou, a tak celkom logicky vstupujú do rozhodovacieho procesu študenta,“ komentuje analytička.
Využívajú kanály ako sociálne siete, dni otvorených dverí, samotní pedagógovia sa postupne usilujú o väčšiu prítomnosť v médiách. Sú nositeľmi značky školy, a tak sa snažia byť videní,“ doplnila Kleštincová.

Yale zložila muzikál
Reklamy, ktoré lákajú študentov poslať si prihlášku, poznajú aj u susedov. V Česku si zvolili za médium sociálnu videosieť Youtube. Napríklad technická univerzita Vysoké učení technické v Brne nakrútila vtipný videoklip o šprtovi, ktorý sa vyznáva z lásky k VUT.
Originálny spôsob zvolila aj Lesnícka a drevárska fakulta Mendlovej univerzity, takisto v Brane. Študenti nakrútili spot s názvom LDF, čiže ľahko dráždivá fakulta, ktorá má študentov ukázať, že chodiť na drevársku fakultu nie je nič neatraktívne. K píle tak v reklame pribudol polonahý svalnáč.
Pomocou klipov sa však snažia študentov lákať aj stálice na univerzitnom nebi. Napríklad študenti americkej Yale University vytvorili 17-minútový idylický muzikál s názvom Prečo som si vybral Yale.


Copyright © centrumholdings.com