Mladých má k povolaniu učiteľa prilákať aj výhodná pôžička
 

(28.02.2013, Pravda, Daniela Balážová, za IHP: Lucia Kleštincová)

V blízkej budúcnosti budú školy trpieť nedostatkom učiteľov. Šikovní maturanti najmä v prírodovedných predmetoch sa na štúdium pedagogických odborov nehrnú. Tí, ktorí študujú jazyky na pedagogických fakultách, končia zase inde ako v školách. Ministerstvo školstva sa snaží mladým zatraktívniť učiteľské povolanie. Začína ponukou výhodných pôžičiek.

To, akí učitelia budú učiť budúce generácie, závisí aj od záujmu terajších študentov stredných škôl o profesiu pedagóga a ten je slabý.„Ak je kariéra učiteľa pre študentov len plán B, potom to nebudú tí najlepší učitelia, akých chce mať v školách každý rodič,“upozorňuje Lucia Kleštincová z Inštitútu pre hospodársku politiku ačlenka iniciatívy Učiteľ 2020.

V snahe zvýšiť záujem o povolanie učiteľa plánuje ministerstvoškolstva viacero opatrení. Absolventov pedagogických fakúlt majú k tejto práci pritiahnuť výhodné pôžičky. Ministerstvo na to zriadilo Fond na podporu vzdelávania. „Pedagógovia z neho budú môcť získať výhodnú pôžičku do celkovej výšky 30-tisíc eur,“ povedal hovorca ministerstva Michal Kaliňák.

Z pedagogických smerov na vysokoškolskom štúdiu je najväčší záujem o predškolskú pedagogiku. „Slabší záujem je najmä o učiteľstvo prírodovedných smerov ako chémia, fyzika, matematika,“ dodáva prodekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity Viera Peterková. Najlepší maturanti v týchto predmetoch si podľa nej často radšej vyberú medicínu alebo iné odbory, kde predpokladajú, že po skončení štúdia budú maťlepšie platy.

Podľa Kleštincovej nezáujem študentov o učiteľskú profesiu potvrdzuje aj prieskum, ktorý robili na školách. „Vyplynulo nám z neho, že veľmi veľká časť študentov, ktorých učiteľské povolanie aj láka, si prihlášku na učiteľský smer nepodajú,“ hovorí Kleštincová. Ďalší, ktorí sa aj prihlásia, berú učiteľstvo skôr ako druhú alebo tretiu možnosť v poradí pre prípad, že sa nedostanú tam, kde naozaj chcú.

„Od šikovného maturanta, ktorý si môže vyberať, nemožno očakávať,že pôjde do profesie, kde zarobí menej ako polovicu toho, čo iní z jeho generácie vysokoškolsky vzdelaných ľudí,“ hovorí Kleštincová.

Upozorňuje, že ak štát nebude na tento problém reagovať, prejaví sa to na kvalite budúceho pedagogického zboru a vzdelávania. Aj preto v spolupráci s portálom Challengest.sk vyhlásili pre mladých ľudí výzvu na nápady ako pritiahnuť k profesii učiteľa najšikovnejších maturantov. Sama však za hlavné dôvody neatraktívnosti učiteľskej profesie považuje nízke mzdové ohodnotenie učiteľov, ich pracovné podmienky a priveľa byrokracie ako aj ich spoločenské postavenie. Podľa Petrákovej z Trnavskej univerzity by sa malo zmeniť spoločenské postavenie učiteľov. „Preštudentov nie je motivujúce, keď všade počujú o nízkych platoch učiteľov. Navyše mnohí si všímajú, ako sa k učiteľom správajú rodičia detí a učiteľom ani nedovolia, aby na ich deti viac vplývali,“hovorí Petráková.

Na chýbajúci rešpekt k učiteľom upozornila aj nedávna konferencia, ktorú pripravil Unicef. „Učitelia často čelia náročným situáciám a veľkému tlaku zo strany žiakov a ich rodičov. Preto si zaslúžia rešpekt. Ten by mal byť obojstranný,“ uviedla detská psychologička Denisa Maderová. Rezort školstva plánuje "zvýšiť spoločenský status učiteľov,čo súvisí aj s ich primeraným finančným ohodnotením“ a zároveň „hľadá cestu ako zvýšiť ochranu pedagógov v školách“. Kým sa však tieto opatrenia v praxi skutočne prejavia, potrvá niekoľko rokov.

Záujem o študijné odbory v r. 2012

  • najviac zapísaných študentov po prijímacom konaní bolo na ekonómiu, sociálnu prácu, medicínu, manažment a právo
  • z pedagogických smerov je najobľúbenejšia predškolská pedagogika
  • na porovnanie učiteľských a neučiteľských odborov: na informatiku sa zapísalo takmer tisíc úspešných uchádzačov, na učiteľstvo informatiky v kombinácii s iným predmetom len 38
  • slabší záujem je najmä o učiteľstvo prírodovedných odborov – na učiteľstvo fyziky a iného predmetu sa zapísalo napr. 13 študentov

Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva


Copyright © PEREX, a.s. 2013