Ľudia odložili dane na apríl, štát to pocítil
 

(03.04.2013, Pravda, Lenka Buchláková, za IHP: Igor Kiss)

Podať daňové priznanie v posledný možný deň sa stalo akýmsi pravidlom Slovákov. Daňové úrady sa preto práve v utorok plnili tisíckami ľudí. Oneskorenci sa spolu s klesajúcou domácou spotrebou podpísali aj pod slabší výber daní štátu v prvých troch mesiacoch tohto roka.

Práve nižší výber daní z príjmov fyzických osôb, ale aj pokles výberu pri dani z pridanej hodnoty a spotrebných daniach, ako aj slabšiečerpanie európskych peňazí spôsobili, že oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu v marci nižšie o 91,4 milióna eur. Naopak, stúpol výber dane z príjmov firiem, ktorúštát v úvode roka zvýšil z 19 na 23 percent.

Za prvé mesiace tohto roka však poklesol príjem z dane fyzických osôb a dane z pridanej hodnoty – v oboch prípadoch o viac ako 12 miliónov eur. Pri spotrebných daniach bol pokles až 17 miliónov eur. Analytici predpokladajú, že mnohé daňové príjmy budú ešte dodatočne vymerané a zaplatené. Dovčera si splnilo svoju daňovú povinnosť približne 60 percent Slovákov, čo predstavuje približne 666-tisíc ľudí. Z toho bolo približne 62-tisíc podnikateľov. Ku koncu minulého týždňa podalo daňové priznanie iba 48 percent právnických osôb, 72 percent ľudí s daňovým priznaním typu A, daň z príjmu typu B podalo 56 percent subjektov.

„Najviac daňových priznaní očakávame práve v posledný možný termín podania ešte z Bratislavy, a to až od 40 percent daňovníkov. Predpokladáme, že najmä väčšina podnikateľov tak urobí poštou či elektronicky. Veľké percento ľudí, ktorí si priznanie nechávajú na poslednú chvíľu, je aj v Banskej Bystrici a Trenčíne,“ povedala včera hovorkyňa Daňového úradu Gabriela Dianová. V ostatných krajských mestách si dovčera nesplnilo svoju daňovú povinnosť viac ako 20 percentľudí. Z pohľadu štátu je otázne, či novoročný rast daní prinesie to,čo sa očakávalo.

„Sme v štvrtine roka, teda by sme mohli povedať, že celkové príjmy sú mierne poddimenzované, avšak gro je vidno na príjmoch z EÚ, ktoré nespĺňajú hodnoty zodpovedajúce prvej štvrtine roka. Príjmy štátu nespĺňajú svojimi hodnotami predpokladané výšky, dosiahnutie hranice trojpercentného deficitu bude ohrozené,“ hodnotí šéf Inštitútu hospodárskej politiky Igor Kiss. Príjmy z úniového rozpočtu zaznamenali medziročný pokles až o 118,9 milióna eur. „Pri príjmoch či výdavkoch spojených s EÚ je vidno aj doteraz stále slabé čerpanie fondov EÚ a ich pomalý rozbeh na to, že sa nezadržateľne blížime ku koncu programovacieho obdobia,“ konštatuje analytik ČSOB banky Marek Gábriš. Štát pritom očakáva, že práve znížením počtu 14 operačných programov na 6 sa podarí zefektívniť v najbližšom období samotné čerpanie.

Rezort financií pod vedením Petra Kažimíra však tvrdí, že nižšie príjmy idú ruka v ruke s nižšími výdavkami. Za prvé mesiace tohto roka sa schodok štátneho rozpočtu znížil o 202 miliónov eur. Ku koncu marca tak sekera v rozpočte bola na úrovni takmer 953 miliónov eur. Na strane výdavkov pomohol štátu v porovnaní so stanoveným plánom najmä transfer Sociálnej poisťovni a výdavky na obsluhu štátneho dlhu. „Pri štátnom dlhu nám pomohol pokles úrokov, a tiež dobrá práca pri riadení dlhovej služby. Pri transfere Sociálnej poisťovni pomohli znížiť výdavky predovšetkým presuny ľudí medzi prvým a druhým pilierom, respektíve ich návrat do prvého piliera,“ dopĺňa Gábriš.

Ekonómovia upozorňujú, že pod horšie plnenie štátneho rozpočtu sa v najbližšom období podpíše najmä zhoršujúca sa situácia v eurozóne. Môže za to najmä pokles priemyslu v Nemecku, nášho najväčšieho obchodného partnera. Krajinu negatívne zasiahol pokles nových objednávok. Dopyt z južnej Európy, kde sa mnoho krajín nachádza v recesii a čelí prísnym úsporným opatreniam, slabne. Podobná situácia je aj vo Francúzsku. To sa s niekoľkomesačným oneskorením prejaví aj na slovenskom priemysle. Oživenie očakávajú ekonómovia až koncom tohto a začiatkom budúceho roka.

Hospodársky rast Slovenska tento rok podľa odhadov Národnej banky Slovenska dosiahne úroveň 0,7 percenta, čo je málo na tvorbu nových pracovných miest a naštartovanie rastu. S ohľadom na pokračujúci negatívny trend vývoja prognóz rastu HDP, domácej spotreby a s tým spojeného výberu daní je pravdepodobné, že bude nutné prijať dodatočné úsporné opatrenia. „Pre splnenie plánu deficitu budú potrebné dodatočné fiškálne opatrenia, tentokrát skôr na výdavkovej strane,“ povedal Andrej Arády, analytik VÚB banky.

Lepšiu predstavu o tom, či sa nám deficit nakoniec podarí dodržať,bude mať štát až o ďalší štvrťrok. „Trhy splnenie záväzku znížiť deficit na tri percentná v tomto roku zrejme považujú za dôveryhodné, čo sa premietlo v nižších nákladoch na obsluhu dlhu,“dodáva analytik Nadácie F. A. Hayeka Tomáš Púchly.Copyright © PEREX, a.s. 2013