Zníženie DPH v cestovnom ruchu na 10 percent by vraj prinieslo 40-tisíc nových miest
 

(08.04.2013, aktuálne.sk, Zdroj: SITA, z tlačovej konferencie IHP)

BRATISLAVA - Zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) v cestovnom ruchu na 10 percent by prinieslo 40-tisíc nových pracovných miest. Na pondelkovej tlačovej konferencii Inštitútu hospodárskej politiky (IHP) to uviedol jeho riaditeľ Igor Kiss. Práve vysoká sadzba DPH je podľa Kissa jednou z hlavných bariér rozvoja turizmu na Slovensku, pretože v okolitých krajinách je na nižšej úrovni.

Poľskí podnikatelia v cestovnom ruchu odvádzajú DPH vo výške 18 percent, v Čechách je to 15 percent, v Maďarsku dokonca 10 percent. Kiss zastáva názor, že znížením sadzby DPH na 10 percent by štát prišiel o 208 mil. eur, tento výpadok by sa časom vykompenzoval zvýšenou zamestnanosťou.

Spolu s vysokou DPH, podnikateľov zaťažuje aj výška odvodov na zamestnancov. Pri priemernej cene 50 eur za izbu takmer tretinu z ceny podľa Kissa pohltia odvody a DPH, pričom prevádzkovateľovi v priemere ostáva 7,5 eura zisku.

"Treba však počítať s tým, že zo zisku sú financované aj činnosti neprinášajúce zisk, ako napríklad prevádzka wellnesu alebo detského kútika," uviedol Kiss. Podnikateľom potom nezostáva dostatok prostriedkov na investície a rozvoj zamestnanosti.

Riešením zlej situácie slovenského turizmu by podľa IHP mohlo okrem zníženia DPH byť aj zavedenie dovolenkových poukážok, ktoré by predstavovali istú formu zamestnaneckého benefitu a platili by iba na území SR. Výdavky rekreantov by tak ostali na Slovensku.

Impulzom na oživenie cestovného ruchy by mohlo podľa IHP byť aj krátkodobé poskytovanie daňových úľav. "Výpadok príjmov štátu by bol dočasný, ale vykompenzovala by ho vyššia konkurencieschopnosť, zvýšený dopyt a návštevnosť," konštatoval Kiss.

Za ďalšie možné spôsoby pomoci pre odvetvie turizmu označil aj zníženie odvodov na zamestnancov alebo podporu zamestnávania a rekvalifikácie mladých ľudí a pracovníkov s nižším vzdelaním.


Copyright © centrumholdings.com