Slovenský cestovný ruch zaostáva za susedmi, aj pre vysokú DPH
 

(08.04.2013, Pravda, Zdroj: ČTK, z tlačovej konferencie IHP)

Cestovný ruch na Slovensku zaznamenal od vypuknutia globálnej ekonomickej krízy v roku 2009 najhoršie výsledky zo všetkých krajín višegrádskej štvorky (V4). Vyplýva to z analýzy bratislavského Inštitútu hospodárskej politiky. Slovenskí hotelieri tvrdia, že bez pomoci štátu sa situácia odvetví nezlepší.

„Z krajín V4 vidíme značné zaostávanie cestovného ruchu na Slovensku, ktorého konkurencieschop­nosť je nízka. Slovensko nedokáže prilákať väčší počet turistov,“ uviedol šéf inštitútu Igor Kiss. Dôvodom je vraj najmä vysoké daňové zaťaženie.

Z analýzy inštitútu vyplýva, že v roku 2011 služby cestovného ruchu na päťmiliónovom Slovensku využilo 3,57 milióna turistov. Počtom obyvateľov približne dvojnásobne väčšie Česko prilákalo do svojich ubytovacích zariadení 12,9 milióna hostí, čo bolo asi 3,5-násobne viac ako na Slovensku. Maďarsko zaznamenalo osem miliónov turistov a Poľsko 21,5 milióna hostí.

Inštitút tvrdí, že príčinou horších výsledkov odvetvia turistiky na Slovensku je okrem iného sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) na ubytovanie, ktorá je najvyššia z okolitých krajín. Zatiaľ čo na Slovensku ubytovacie zariadenia odvádzajú štátu 20-percentnú DPH, v Česku je to 15 percent a v Poľsku len osem percent. Nižšiu DPH na ubytovanie ako Slovensko uplatňuje aj Maďarsko.

„Vysoká sadzba dane neumožňuje slovenským podnikateľom konkurovaťokolitým krajinám,“ tvrdil Kiss. Podľa neho by odvetvue pomohlo napríklad zavedenie daňových úľav, zníženie povinných odvodov a tiež DPH. Kabinet premiéra Roberta Fica vlani, naopa,k daň zo zisku a povinné odvody zvyšoval, a to kvôli splneniu záväzku ozdraviť štátne financie.

„Na Slovensku sa kríza v cestovnom ruchu prejavila poklesom návštevnosti, ale aj cien. Okolité krajiny sa už vymanili z krízy, my ešte nie,“ dodal šéf slovenského Zväzu hotelov a reštaurácií Marek Harbuľák. Tvrdil, že hotelieri už nemajú priestor pre ďalšie znižovanie nákladov a že potrebujú pomoc od štátu. Priznal však, že Slovensko by malo zlepšiť aj svoju propagáciu. Slovenské médiá čas od času upozorňujú, že Slovensko býva stále zamieňané so Slovinskom.

Výkony slovenského cestovného ruchu sa v roku 2009 v reakcii na dopady globálnej ekonomickej krízy prepadli o štvrtinu. V ďalších rokoch sa počet turistov v krajine síce zvyšoval, na predkrízovú úroveň sa ale toto odvetvie ešte nedostalo. Najviac zahraničných turistov prichádza na Slovensko z Česka.


Copyright © PEREX, a.s. 2013