Cestovný ruch na Slovensku stále stagnuje
 

(08.04.2013, Teraz.sk, zdroj: TASR, z tlačovej konferencie IHP)

Formou pomoci by mohlo byť aj zavedenie tzv. dovolenkových poukážok, ale aj množstvo ďalších opatrení.

Bratislava 8. apríla (TASR) - Vysoká sadzba dane z pridanej hodnoty, súčasná výška odvodov a v neposlednom rade Zákonník práce sú hlavnými bariérami rozvoja cestovného ruchu na Slovensku. Povedal to dnes v Bratislave riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky (IHP) Igor Kiss.

Podľa jeho slov je práve odvetvie turizmu tým, ktoré ako prvé pociťuje vplyvy krízy na svoj rozvoj. Dôvodom je skutočnosť, že práve výdavky na dovolenky a ďalšie oddychové aktivity ľudia v prípade výpadku príjmov vynechávajú zo svojich rozpočtov.

Podľa Kissa by situácii pomohlo najmä zníženie sadzby DPH. Podľa výpočtov IHP v prípade zníženia DPH na služby v cestovnom ruchu na 10 % by síce nastal výpadok príjmov v štátnom rozpočte približne 208 miliónov eur, ale na druhej strane by to znamenalo nárast zamestnanosti o 40.000 miest. Inštitút vychádzal zo skutočnosti, že vytvorenie jedného pracovného miesta priamo v cestovnom ruchu vytvorí ďalších 2,5 podporných miest.

Formou pomoci by mohlo byť aj zavedenie tzv. dovolenkových poukážok, ale aj množstvo ďalších opatrení. Príklad, ako zdôraznil Kiss, by sme si mohli zobrať z Českej republiky, Poľska či Maďarska, kde daňovými, odvodovými a ďalšími krokmi nielen zabrzdili pokles cestovného ruchu, ale dosiahli aj jeho rast.


Copyright © TASR 2013