Žiakom, kam na strednú, radia výchovní poradcovia. Nie vždy majú potrebné informácie
 

(21.04.2013, aktuálne.sk, Stanislava Harkotová, za IHP: Lucia Kleštincová)

BRATISLAVA - Výchovní poradcovia radia žiakom i rodičom pri výbere strednej školy, no nie vždy majú k dispozícii potrebné informácie.

"Rieši výchovné problémy a aj umiestňovanie detí do stredných škôl. Sú to pravidelné dennodenné konzultácie. Je to veľmi skúsený pedagóg, veci rieši už dlhé roky, má prehľad o všetkých stredných školách a vie poradiť," zhodnotil prácu výchovného poradcu riaditeľ ZŠ Jarná v Poprade Ján Košťálik.

"Pre žiakov aj rodičov sú dôležitý kontakt na konzultáciu možností kariérneho uplatnenia,“ povedala na margo ich úlohy Lucia Kleštincová z Inštitútu pre hospodársku politiku. Rodič nie vždy vie, že takéto poradenstvo škola ponúka.


Zlepšiť kontakt s trhom práce

Zároveň upozornila, že mnohí výchovní poradcovia dnes nemajú adekvátne podmienky na prácu. Ak chce ísť pedagóg napríklad na školenie, často si musí vziať dovolenku.

"Problémom je nedostatočná podpora štátu a aj mnohých riaditeľov škôl na plnohodnotnú realizáciu povinností kariérneho poradcu. Tí potrebujú dostatočný priestor nielen na konzultácie s klientmi, teda žiakmi a ich rodičmi, ale aj na vzdelávanie a najmä pravidelných kontakt s trhom práce a zamestnávateľmi ako odberateľmi absolventských zručností,“ povedala.

Práve v tejto oblasti vidí analytička priestor na zlepšovanie.


Informácie si zháňajú sami

Výchovná poradkyňa ZŠ Francisciho v Levoči Mária Suráková hovorí, že skúsenosť so zlým postavením nemá. Aj preto, že riaditeľ školy pôsobil na danej pozícii a pozná prax.

"Mám podporu, na školenia si nemusí vyberať dovolenku, idem tam z titulu mojej funkcie. Školenia si ale vyberám, nezúčastňujem sa automaticky všetkého, čo sa ponúka."

Pedagogička vidí priestor na zlepšenie najmä pri spolupráci s úradmi práce. Tie, najmä pokiaľ ide o potreby trhu práce, školám nedodávajú potrebné štatistiky a informácie. "To všetko si musím zháňať sama," uzavrela.


Copyright © centrumholdings.com