Učitelia svojou správou ukázali, že majú hlas. Zastúpenie v rade im ale nedali
 
(23.04.2013, aktuálne.sk, Stanislava Harkotová, za IHP: Lucia Kleštincová)

BRATISLAVA - Pripravili svoju vlastnú správu o stave školstva na Slovensku. Zarovna s prácou ministerskej rady stihli učitelia popri učení ponúknuť 25 bodov, ktoré by mali vojsť do diskusie ako najurgentnejšie.

Témy, nastolené v dokumente Niekoľko postrehov k situácii v slovenskom školstve, sú problémami, s ktorými sa denno-denne stretávajú. Od demotivovaných žiakov, nízkeho platového ohodnotenia, cez rozpadávajúce sa školy až po chýbajúce učebné pomôcky. "Máme za to, že táto správa je dobrým východiskom na to, aby sa v školstve niečo udialo," tvrdí o iniciatíve učiteľov šéf Nových školských odborov Ľudovít Sebelédi.

Spontánnu reakciu učiteľov vítal aj Martin Maták, podpredseda školských odborov. "Každý takýto podnet udržiava stály pohľad na školstvo a podporuje spoločenskú požiadavku, aby sa začalo niečo robiť," povedal.

Je tu však ale.

"Správe popri konštatovaní problémov chýba návrh konkrétnych riešení, ktoré učitelia považujú za optimálnu cestu k efektívnejšiemu a kvalitnejšiemu fungovaniu školstva," upozorňuje analytička Inštitútu pre hospodársku politiku Lucia Klešticová.Nemali zastúpenie

Správa okrem iného prišla aj preto, že učitelia nemali v Rade pre systémové zmeny svoje zastúpenie.

Maták, ktorý mal v rade zastúpenie za odbory, hovorí, že prečo to tak bolo, je otázka na ministra. "To, že som sa v nej ocitol aj ja, prekvapilo aj mňa samotného," povedal.

V rade mala svojich zástupcov napríklad rada študentov vysokých či stredných škôl.

"Je to dobré, že tam neboli učitelia? Podľa môjho názoru by tam rozhodne mali byť. Nie tí, ktorí do školy chodili už veľmi dávno. Učitelia sú v praxi a vedia presne, čo sa na školách deje," okomentoval neprítomnosť zástupcov pedagógov Sebelédi.


Budú sa ňou zaoberať

Hovorca rezortu školstva Michal Kaliňák odkázal, že obsah správy, ktorú pripravili učitelia, považujú za dôležitý.

"Jednoznačne hovorí, že postavenie učiteľa je kľúčové pre úspešný chod školstva a navrhuje rad opatrení na jeho zlepšenie," okomentoval.

Podľa neho rezort správu skupiny učiteľov víta. "Ministerstvo sa ňou bude podrobne zaoberať," povedal.


Indikátor postojov

Klešticová si myslí, že správu učiteľov možno považovať za akýsi indikátor postojov, ktoré dominujú v skupine učiteľov volajúcej po systémových zmenách. "Treba sa pýtať, či je oprávnený pocit, že ministerská správa nedostatočne reprezentuje pohľad učiteľskej obce na aktuálne problémy školstva," poznamenala.

Hoci ide len o skupinu jednotlivcov, podľa jej slov je len dobré, že sa pedagógovia rozhodli prispieť do prebiehajúcej diskusie.

"Kvalitný a motivovaný učiteľ je základom budovania kvalitnej budúcnosti pre nás všetkých, a preto postrehy tejto skupiny sú relevantným prínosom do diskusie," doplnila.


Copyright © centrumholdings.com