Priemysel začal pociťovať krízu
 

(12.05.2013, Pravda, Lenka Buchláková, za IHP: Igor Kiss)

Slovenský priemysel už začal naplno pociťovať dosahy európskej hospodárskej recesie. Priemysel je založený na exporte a vývoz zo Slovenska podľa najnovších údajov v marci medziročne poklesol o 4,3 percenta. Išlo o najväčší prepad od konca roka 2009, keď sa hospodárstvo postupne začalo spamätávať z dosahov svetovej hospodárskej krízy, ktorá prišla koncom roka 2008 z USA.

Slovenská ekonomika je založená najmä na výrobe áut, ktorá sa na tržbách priemyslu podieľa až 41 percentami. Firmy už marcový prepad vývozu premietli do prepúšťania v uplynulých mesiacoch. Ďalší vývoj ukáže, či zamestnanosť ešte klesne, alebo sa stabilizuje. V marci sa znížil aj dovoz tovaru až o 9,3 percenta.

„Až najbližšie mesiace dajú bližšiu odpoveď na to, či za spomalením dynamiky dovozu možno hľadať aj trvácnejšie zníženie dovoznej náročnosti slovenského exportného priemyslu, teda zvýšenie podielu domácich subdodávateľov veľkých nadnárodných producentov,“ hodnotí analytik Sberbank Vladimír Vaňo. Časť analytikov si myslí, že priemysel čakajú na dlhšie obdobie horšie časy.

„Najdôležitejším faktorom za týmto trendom je hospodárska stagnácia, respektíve recesia na hlavných exportných trhoch Slovenska, najmä Nemecka a Francúzska,“ hodnotí ekonóm Tomáš Dudáš z Paneurópskej vysokej školy. Nižší rast ide ruka v ruke so slabšími príjmami z daní do štátnej kasy. Rezort financií pritom v týchto dňoch finalizuje novú daňovú prognózu, ktorá môže ukázať potrebu ďalších konsolidačných opatrení.

Najviac sa darilo slovenskému exportu v minulom roku, keď sa jeho podiel na hrubom domácom produkte vyšplhal až na 95,3 percenta, jeho celkový objem tak predstavoval až 70 miliárd eur. S úspechom slovenských exportných priemyselných firiem, ktoré zamestnávajú viac ako štvrtinu pracovnej sily v krajine, sú momentálne úzko previazané podnikové investície, ako aj samotná zamestnanosť. Otvorenosť ekonomiky meraná podielom vývozov a dovozov výrobkov a služieb na nominálnom HDP dosiahla v minulom roku hranicu 186 percent.

„Približne 85 percent vývozu Slovenska dlhodobo smeruje do krajín EÚ, ktorá bude v strednodobom a dlhodobom horizonte v ekonomickej recesii,“ konštatuje analytik ČSOB Banky Marek Gábriš. „Nateraz nie je dôvod na prehnaný optimizmus, určite nie predtým, kým sa v nasledujúcich mesiacoch ukáže, nakoľko sa eskalácia situácie na Cypre zahryzla do podnikateľskej a investorskej dôvery nielen v Nemecku, ale aj v celej eurozóne. Stabilná a predvídateľná situácia je jedným z najdôležitejších predpokladov na zlepšenie investorskej a podnikateľskej dôvery,“ konštatuje Vaňo.

Problémom podľa Gábriša je, že exportom ťahaný rast hospodárstva nevytvára pre štát dostatočné daňové príjmy, krajina tak ekonomicky rastie len na papieri. Šéf Inštitútu hospodárskej politiky Igor Kiss však dodáva, že vonkajší dopyt je jediným spoľahlivým zdrojom rastu.

„Otvorené hospodárstva majú tendenciu rásť rýchlejšie ako uzatvorené. Otvorenosť EÚ voči priamym zahraničným investíciám zvyšuje celkovú konkurencieschop­nosť,“ tvrdí Kiss.


Copyright © PEREX, a.s. 2013