Firmy už vedia, aké povolania budú potrebovať
 

(24.06.2013, Pravda, Daniela Balážová, za IHP: Lucia Kleštincová)

K najžiadanejším povolaniam v roku 2017 budú patriť zamestnania v oblasti zdravotníctva, učitelia, stavební špecialisti, technici a majstri výroby, účtovníci, ale aj chovatelia hospodárskych zvierat. Vyplýva to z predbežných výsledkov odhadu potrieb pracovného trhu, ktorý vypracovali firmy spolu s ústredím práce.

Vznik tejto analýzy si vyžiadala aj vysoká nezamestnanosť mladých ľudí, ktorí po skončení školy ťažko hľadajú uplatnenie. Jej výsledky poslúžia ministerstvu školstva aj župám na to, aby vedeli, ktoré odborné školy treba viac podporovať.

Z odhadu vyplýva, že firmy budú nasledujúcich päť rokov potrebovať tiež kvalifikovaných technikov vo výrobe a stavebníctve, elektrikárov, inštalatérov, ale aj vodičov kamiónov a hromadnej dopravy. Potrebu povolaní vypracovali pre každú župu.

Kvalifikovaná pracovná sila pritom chýba už teraz najmä v priemysle. Firmy sa sťažujú, že na zváračských linkách musia rekvalifikovať napríklad čašníkov. V praxi si dnes nájde uplatnenie vo svojom odbore len necelých sedem percent absolventov stredných škôl.

Rezort školstva, ktorý chce na budúci rok predložiť novelu zákona o strednom odbornom vzdelávaní, na zverejnené odhady zatiaľ nechce reagovať. „Tieto témy budú predmetom širokej diskusie odbornej verejnosti, rezortov a zamestnávateľov,“ uviedol v stanovisku tlačový odbor rezortu. Potvrdil len záujem posilniť viac prepojenie odborných škôl s praxou. V snahe motivovať firmy, aby viac spolupracovali so školami, uvažuje o možnosti poskytnutia daňových stimulov pre zamestnávateľov. „Rovnako budeme podporovať vznik alebo transformáciu stredných škôl, ktorých zriaďovateľmi budú zamestnávatelia alebo ich profesijné organizácie,“ dodáva v stanovisku.

Ako motivovať študentov

Otázne je, ako pritiahnuť samotných žiakov základných škôl na odbory, v ktorých neskôr nájdu uplatnenie. Jednou z možností je finančná motivácia. „V duálnom vzdelávaní majú učni, ktorí robia vo firme, pracovnú zmluvu a dohodnutý plat. Aj plat pre študenta, ktorý robí vo firme, môže byť pre mnohých motivácia, prečo ísť radšej na odbornú školu,“ hovorí Zuzana Zimenová z portálu noveskolstvo.sk.

Ďalšou možnosťou je poskytovanie motivačných štipendií pre vybrané študijné alebo učebné odbory. Zavedenie systému špecifických štipendií pre študentov sa od budúceho roka pripravuje aj pre vybrané študijné odbory vysokých škôl.

Niektoré firmami žiadané odbory patria k „ohrozeným“ druhom. Mladí o ne nemajú záujem a tí, ktorí v nich robia, sú v preddôchodkovom veku. Takým sú napríklad obrábači kovov, ktorí by podľa zverejnených odhadov aj o päť rokov nemali mať problém nájsť si prácu. Minulý školský rok pritom tento odbor v rámci celého Slovenska skončilo 55 mladých ľudí.

„Je to vymierajúci odbor a pritom firmy takto kvalifikovaných ľudí stále zháňajú,“ potvrdzuje František Tamašovič zo Združenia pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania. V ich strednej odbornej škole v Šuranoch tento odbor pre nezáujem zavreli pred troma rokmi. Dôvodom je podľa neho aj to, že je to odbor bez maturity a maturitu chce pre dieťa každý rodič. „Aj preto si potom radšej vyberú odbor mechanik-nastavovač s maturitou, hoci niektorí maturitu zvládnu len s veľkým trápením. Na niektoré operácie pritom stačí aj výučný list,“ hovorí. Terajší systém financovania škôl podľa počtu žiakov vedie tiež k tomu, že „na školách nastáva ľudová tvorivosť a tak sa vymýšľajú marketingové odbory, ktoré sú príťažlivé len názvom“.

Aj podľa hovorcu Trnavského samosprávneho kraja „je nezriedka vzdelávacia ponuka školy orientovaná na uspokojenie dopytu rodičov, ktorý ani zďaleka nekopíruje dopyt trhu práce“. Podľa odhadov budúcich potrieb trhu práce pre tento kraj sa očakáva dopyt najmä po technikoch, murároch, elektrikároch, mechanikoch, zváračoch, zámočníkoch atď. V Prešovskom kraji by sa zas malo rátať s podporou výučby napríklad v strojárskych odboroch.

Prognózy sa budú aktualizovať

Analýza firiem by mala byť pomôckou pre župy, ktoré môžu rozhodnúť o tom, či školu podporia, alebo dajú do útlmu. Či tak aj budú robiť, to nepotvrdili. Upozorňujú, že odhad je odhad a nemôže sa brať ako alfa a omega. „Ide o odhad, a nie reálnu potrebu, keďže ekonomika sa sústavne vyvíja,“ poznamenáva hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Veronika Fitzeková.

Tamašovič k tomu dodáva, že čísla potrebného počtu zamestnancov sa nikdy nedajú nastaviť presne. „Vždy treba mať aj rezervu a myslieť na potenciálnych nových investorov. Tí často prichádzajú s tým, že na Slovensku budú investovať, ak tu nájdu kvalifikovanú pracovnú silu, prípadne bude vyškolená do 10 mesiacov,“ dodáva.

V každom prípade údaje o povolaniach, o ktoré bude záujem, by mohli byť pre rodičov a žiakov kritériom pri výbere školy. Podľa vyjadrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bude táto prvá predpoveď vývoja pracovného trhu pravidelne ročne aktualizovaná a spresňovaná. „Je dobré, že sa naštartovala diskusia o potrebe prognóz vývoja trhu práce a že sú do nej zapojení zamestnávatelia. Prognózy sú štandardným nástrojom na riadenie vzdelávacieho systému aj v iných krajinách,“ hovorí analytička Lucia Kleštincová z Inštitútu hospodárskej politiky. Podľa nej však ešte treba doriešiť, kto má tieto prognózy robiť, na základe akých dát a akým spôsobom sa majú využívať.

Odhad potrieb trhu práce do roku 2017
Zamestnanie Dodatočná potreba zamestnancov        
2013 2014 2015 2016 2017
Riadiaci pracovníci 3 416 2 628 4 195 3 143 4 289
Špecialisti (lekári, špecialisti v ošetrovateľstve, učitelia, stavební špecialisti) 3 863 8 940 9 285 10 026 11 253
Technici a odborní pracovníci (zdravotné sestry, účtovníci, technici v oblasti výroby, poľnohospodárstva, stavebníctva) 3 043 10 918 6 331 10 062 11 625
Administratívni pracovníci (odborní asistenti, skladníci) 835 1 129 3 301 3 668 4 813
Pracovníci v službách a obchode 2 198 2 269 4 358 5 588 7 701
Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve (chovatelia hosp. zvierat) 540 136 298 291 447
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (zvárači, rezači, kovoobrábači, zámočníci, mechanici a opravári, murári, inštalatéri, elektrikári) 1 998 3 396 4 750 7 651 8 351
Operátori a montéri strojov a zariadení (operátori priemyselných strojov, vodiči kamiónov a hromadnej dopravy, operátori vysokozdvižných vozíkov) 5 410 2 649 7 201 7 539 8 242
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 1 621 761 3 080 3 677 6 138


Copyright © PEREX, a.s. 2013