Ministerstvo práce chystá zmenu. Pôjdeme do penzie už v päťdesiatke?
 

(31.08.2013, pluska.sk, Viera Mašlejová, za IHP: Igor Kiss)

Dnešní tridsiatnici sa možno dočkajú! Ministerstvo práce chystá zmeny v kritériách na uznanie dôchodku, podľa ktorých sa penzistami stanú ľudia už v päťdesiatke. Ale pozor, budú musieť odrobiť dvakrát viac ako dnes!

O tejto šokujúcej zmene sa uvažuje v rámci Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020. Podľa hovorcu rezortu Michala Stušku sa môže skorší odchod do dôchodku týkať ľudí, ktorí budú mať odrobených veľa rokov už pred dovŕšením dôchodkového veku.

Nie pre všetkých

„Chceme docieliť variabilitu, pružnosť a najmä postupný odchod do dôchodku,“ zdôvodnil. Ten, kto bude chcieť ísť do starobného dôchodku skôr, musí mať odpracovaných aspoň 30 rokov. Dnes je to o polovicu menej.

„Pre ľudí, ktorí ich neodpracujú, budú platiť súčasné pravidlá. To znamená, že nárok na dôchodok získajú po odpracovaní 15 rokov a stanoveného dôchodkového veku nad 60 rokov,“ vysvetlil Stuška zámer, ktorý sa má najskôr analyzovať, pričom termín na analýzu je marec 2018.

Čo na to analytici

„Naša populácia starne. Ak pôjdu niektorí ľudia skôr do dôchodku, bude to znamenať vyššie výdavky Sociálnej poisťovne na dôchodky. No už v súčasnosti je nastavenie dôchodkového systému vysoko rizikové a má nábeh na neudržateľnosť.

Preto nedávam vysoké šance navrhovanému systému, kde by sa vyplácali dôchodky dlhší čas,“ hovorí Igor Kiss, riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky.


Copyright © SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o. 2013