Slováci euru veria aj v čase krízy
 

(08.12.2013, Pravda, Lenka Buchláková, za IHP: Igor Kiss)

Slováci patria v čase krízy k jednoznačným eurooptimistom. Väčšina ľudí si myslí, že euro pomohlo zmierniť negatívne dosahy krízy.

Prijatie eura hodnotí ako dobrý krok až 56 percent opýtaných Slovákov. O opaku je presvedčených 31 percent tunajších ľudí. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky Eurobarometer z októbra tohto roka. Eurobarometer zisťoval názory občanov všetkých 17 krajín eurozóny, čo predstavovalo viac ako 15,5 tisíca opýtaných Európanov.

Oproti roku 2011 prejavilo dôveru k euru o 4 percentá viac Slovákov. Európsky priemer pri hodnotení pozitívnych vplyvov eura počas krízy sa pritom podľa prieskumu pohybuje na úrovni 57 percent. „Ekonomike euro pomáha. Zavedenie eura je najväčšou konkurenčnou výhodou domácej ekonomiky v porovnaní s okolitými krajinami visegrádskej štvorky,“ povedal šéf Inštitútu hospodárskej politiky Igor Kiss.

Platenie menou euro popri kvalitnej pracovnej sile uvádzali aj automobilky, ktoré si vybrali Slovensko na výrobu motorových vozidiel. Spoločná mena pomáha aj cestovnému ruchu a obchodu. Na druhej strane euro znamená pre Slovensko aj záväzok pomáhať iným krajinám únie. V rámci dvoch záchranných mechanizmov, takzvaných eurovalov, krajina prispela na finančnú pomoc krajinám, ktoré stáli v čase krízy pred krachom.

Eurobarometer skúmal aj názor na úlohu eura pri ochrane krajiny pred súčasnou hospodárskou krízou. Medzi Slovákmi prevláda názor, ktorý pred izolovanými opatreniami vlády uprednostňuje koordinovaný postup členských štátov EÚ. Podľa prieskumu sa tak vyjadrilo 54 percent Slovákov. Naopak, vlastné izolované opatrenia vlády v boji proti súčasnej kríze podporuje 39 percent občanov Slovenska. Európsky priemer, ktorý sa vyjadril za spoločné opatrenia, sa pohybuje podľa Eurobarometra na úrovni 50 percent.

Bankový dohľad bude podľa 54 percent respondentov účinnejší skôr na úrovni Európskej únie než na národnej úrovni. Spoločný bankový dohľad je jedno z kľúčových opatrení eurozóny proti opakovaniu krízy. Väčšina občanov EÚ, a to takmer 60 percent, si myslí, že podpora pre banky v ťažkostiach bude tiež účinnejšia na úrovni EÚ ako na národnej úrovni.


Copyright © PEREX, a.s. 2013