Návrhy rezortu financií na podporu výskumu a vývoja sú podľa analytikov prospešné
 

(10.07.2014, orangeportal.sk, zdroj: TASR, za IHP: Vladimír Mariak)

Bratislava (TASR) – Štát by mal podporovať podnikateľov investujúcich do výskumu, vývoja a nových technológií. Plánované zmeny môžu pomôcť zabrániť kráteniu daní, podnikateľskému prostrediu by však ešte viac prospelo ich plošné zníženie. Zhodujú sa na tom ekonomickí analytici v reakcii na navrhované opatrenia Ministerstva financií (MF) SR v rámci balíka úprav daňových zákonov, ktorými chce rezort bojovať proti daňovým únikom.

"Väčšia podpora pre firmy venujúce sa výskumu a vývoju by mala byť kľúčovou aktivitou štátu, pretože z dlhodobého hľadiska je výskum a vývoj premenná, ktorá nám prinesie hospodársky rast," domnieva sa riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky (IHP) Vladimír Mariak. Podnikatelia si podľa návrhu budú môcť vďaka takzvanému superodpočtu nákladov navýšiť náklady vynaložené na výskum a vývoj o 25 %.

Podobný názor má ekonóm Slovenskej akadémie vied (SAV) Vladimír Baláž, ktorý víta dvojakú podporu podnikov investujúcich do nových technológií. Novela zákona o dani z príjmov zavedie novú odpisovú skupinu výlučne pre výrobné technológie, ktorých dĺžka odpisovania by sa mala znížiť z 12 na 8 rokov. "To je významné preto, že pokiaľ chce Slovensko prejsť na poznatkovú ekonomiku, ktorá bude založená na ľudskom kapitáli a technológiách, potrebuje k tomu aj nejaký stimul," uviedol pre TASR Baláž.

"Negatívne hodnotíme skutočnosť, že namiesto zjednodušovania daňových zákonov odstraňovaním výnimiek a znižovania sadzby dane vláda selektívne zvýhodňuje niektoré druhy firiem či sektorov," reagoval analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Radovan Ďurana s tým, že napríklad kadernícka firma nemá ako investovať do výskumu.

"Plánované zmeny, najmä pri zákone o dani z príjmu, smerujú k zvýšeniu toku peňazí do štátneho rozpočtu predovšetkým zabránením daňovým únikom. Na zváženie zostáva situácia, keď by boli dane znížené, tým by neboli subjekty motivované zákon obchádzať a konečný efekt na štátny rozpočet by bol možno rovnaký," uzavrel Mariak.


Copyright © Orange Slovensko, a.s., 2014