Projekt: Prínosy a straty fiškálnej decentralizácie a návrhy na jej optimalizáciu
Projekt finančne podporila Nadácia Tatra banky
 
 
 
Základné informácie o projekte  
 

Spolupráca: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy Bratislava
Finančná podpora: Nadácia Tatra banky
Trvanie projektu: 2011-súčasnosť
Cieľ projektu: zmonitorovať dopady procesu fiškálnej decentralizácie na územné samosprávy, vrátane vyšších územných celkov, ale aj na celkovú verejnú správu z hľadiska rozpočtového hospodárenia
Východiská: päť ročná skúsenosť zo spustenia decentralizácie verejných zdrojov je dobrá príležitosť nielen na zmapovanie jej efektov, ale aj na báze ich vyhodnotenia, zvážiť, či súčasný model nastavenia financovania územných samospráv je optimálny alebo si vyžaduje isté korekcie

 
   
 
     

Humenskí poslanci odklepli štvormiliónový úverový rámec
(05.09.2011, Korzár, Anna Kornajová, za IHP: František Palko)
Míňať chcú tri roky, splácať desať. Až 14 z 24 humenských poslancov zahlasovalo za to, aby mala samospráva zelenú pri vybavovaní úveru, ktorého strop bude 4 milióny eur. Peniaze chce investovať do rozvoja mesta, prioritne do opráv mestského majetku. Vedenie mesta predložilo poslancom návrh na čerpanie úveru v ...

 

Poslanci schválili úver na obnovu mesta vo výške štyri milióny eur
(30.08.2011, TVnoviny.sk, TASR, za IHP: František Palko)
Východiskom pre projekty, na ktoré sa v nasledujúcom období použijú úver, je Investičný plán mesta. Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Humennom schválili na svojom zasadnutí uznesenie, na základe ktorého plánuje miestna samospráva pristúpiť v nasledujúcich rokoch k postupnému čerpaniu úverových zdrojov vo výške 4 ...

 
 
30.08.2011 / Rokovanie k výskumnému projektu:
Pracovné stretnutie s primátorkou a poslancami mesta Humenné
 
 

30. augusta 2011 diskutoval František Palko s poslancami Mestského zastupiteľstva mesta Humenné a primátorkou mesta Janou Vaľovou o dopadoch fiškálnej decentralizácie a o prípadných zmenách v jej nastavení. Diskusia bola v rámci projektu "Prínosy a straty fiškálnej decentralizácie a návrhy na jej optimalizáciu", ktorý uskutočňuje IHP spolu s Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave za finančnej spoluúčasti Nadácie Tatra banky.
Fotografie zo stretnutia nájdete v sekcii Fotoarchív

 
     
 
10.-11.05.2011 / Odborná konferencia:
F. Palko prednášal na 31. odbornej konferencii Asociácie komunálnych ekonómov SR
 
 

Na 31. odbornej konferencii Asociácie komunálnych ekonómov SR, konanej v dňoch 10.-11.05.2011 v hoteli Permon v Podbanskom, sa zúčastnil aj riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky, Ing. František Palko, ktorý priblížil prínosy a riziká fiškálnej decentralizácie pre územnú samosprávu. "Päť rokov od spustenia fiškálnej decentralizácie je dostatočne dlhý čas na to, aby sme vedeli zhodnotiť prínosy ale aj riziká, a preto v rámci Inštitútu hospodárskej politiky pripravujeme projekt, ktorý by práve riešil túto záležitosť a navrhol optimalizáciu fiškálnej decentralizácie. Členovia Asociácie komunálnych ekonómov každodenne pracujú s touto problematikou a bolo by veľkým prínosom pre spoločnosť, ak by sa Asociácia zúčastnila pri príprave tohto projektu svojimi nápadmi a návrhmi, pretože niektoré opatrenia by sa tak mohli premietnuť do reálnej praxe," povedal bezprostredne po svojom vystúpení Ing. František Palko. Fotografie z konferencie nájdete v sekcii Fotoarchív