Návrh rozpočtu verejnej správy na nasledujúce trojročné obdobie je z hľadiska konsolidácie verejnej financií SR málo ambiciózny, o čom svedčí fakt, že konsolidácia sa má odohrať predovšetkým na jeho príjmovej stránke prostredníctvom zvyšovania daňových a odvodových príjmov, pričom výdavková …