Vládou schválený návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 predpokladá, že v štátnych inštitúciách, na ktoré má vláda priamy vplyv, pretože ich rozpočty sú súčasťou jednotlivých rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu, bude v roku 2011 pracovať 128 681 zamestnancov. Je to o 3 684 zamestnancov …