Inštitút hospodárskej politiky (IHP) sa rozhodol vstúpiť v súlade so svojim poslaním napomáhať rozvoju ekonomiky a spoločnosti do dialógu o  budúcnosti energetiky Slovenska, ktorý vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR a navrhuje nové inštitucionálne usporiadanie regulácie a dohľadu v danej oblasti. Návrh…