Aká je skutočnosť a kde sú rezervy vo využívaní EÚ fondov? Podrobná analýza prináša prehľad čerpania EÚ fondov do konca roka 2010 ako aj možné riešenia na zlepšenie súčasnej situácie. Pozrite si aj powerpointovú prezentáciu – tu. Pozrite si „Základných 10 bodov (desatoro) na zlepšenie riadenia EÚ fondov“ – tu.