Inštitút hospodárskej politiky (IHP) považuje zámer Ministerstva financií SR zaviesť osobitný odvod bánk, o ktorom dnes bude rokovať vláda SR, za zneužitie súčasnej situácie v rámci Európskej únie (EÚ) pri riešení dlhovej krízy, ktorého súčasťou je aj neukončená diskusia o zavedení obdobného bankového odvodu…