Predložený návrh rozpočtu verejnej správy SR na roky 2012 až 2014 v oblasti rozpočtovej politiky, teda jednotlivých výdavkových politík, v tejto etape tvorby rozpočtu poskytuje podľa Inštitútu hospodárskej politiky veľmi málo informácií pre zhodnotenie adekvátnosti rozpočtových výdavkových priorít. Rozdelenie …