Inštitút hospodárskej politiky (IHP) považuje návrh zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorý vypracovalo Ministerstvo financií SR za krok správnym smerom k fiškálnej konsolidácii, zrovnoprávneniu producentov alkoholických nápojov a k vytváraniu predpokladov pre boj so šedou ekonomikou …