Šetrenie, šetrenie. To sa stalo už prakticky hlavným sloganom za posledné mesiace a roky od vypuknutia ekonomickej krízy. Štáty a vlády sa snažia prijímať opatrenia aj smerom k sebe, aby znižovali deficit verejných financií. Zamestnanosť vo verejnej správe a mzdové výdavky sú terčom kritiky pri poukazovaní na…