Inštitút hospodárskej politiky s veľkým prekvapením vníma verejné vyjadrenia reprezentantov politických strán, ktoré sú zastúpené vo vláde SR o prípadnej reálnej možnosti rozpočtového provizória, s ktorým by Slovensko vstúpilo do budúceho roka. Navyše, tieto názory o prípadnej neschopnosti Národnej rady …