Vzdelávanie, výskum, veda, školstvo – termíny a slová, ktoré dnes každý používa, keď hovorí o tom, čo by malo byť pre Slovensko hlavnou prioritou do budúcnosti. Žiaľ už niekoľko rokov sledujeme, že slová sa v tejto oblasti neraz rozchádzajú s praxou. Rozvoj ekonomiky ako predpoklad zvyšovania životnej …