Informačné vákuum, ktoré už dlhodobo prevláda medzi vysokými školami a trhom práce, spôsobuje problémy študentom aj zamestnávateľom. Zblížiť tieto dva svety je cieľom nového projektu Inštitútu hospodárskej politiky (IHP) s názvom „Spájame vysoké školy s trhom práce“. Nekontrolovaný boom vysokých škôl …