Schvaľovanie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 – 2014 vplyvom vládnej krízy na Slovensku sa môže podľa Inštitútu hospodárskej politiky (IHP) výrazne skomplikovať. Problém môže byť o to väčší, že ekonomický vývoj v Európe a vo svete nemá z hľadiska blízkej perspektívy priaznivé vyhliadky. V …