Kým v minulosti bol zisk vysokoškolského diplomu takmer istou garanciou zisku pracovného miesta, v súčasnosti tomu tak nie je. Tisíce absolventov slovenských vysokých škôl každoročne bojujú s hľadaním želaného zamestnania. Dôvodmi, prečo je to tak a hľadaním realistických riešení, sa zaoberá …